Lolipop Candy Funny Font

Lolipop Candy Funny Font

Lolipop Candy Funny Font
Lolipop Candy Funny Font

The alternative characters were divided into several Open Type features such as Stylistic Sets, Stylistic Alternates, Contextual Alternate, SWASH and Ligature. The Open Type features can be accessed by using Open Type savvy programs such as Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop Corel Draw X version, And Microsoft Word. And this Font has given PUA unicode (specially coded fonts). so that all the alternate characters can easily be accessed in full

Google Driver   | |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí