Listen In 1,2,3 ebook audio

Cuốn sách LISTEN IN 1,2,3 bao gồm ebook +audio của tác giả David Nunan gồm là bộ series luyện nghe căn bản cho mọi người, phù hợp với mọi trình độ, đặc biệt là những bạn có nền tảng tiếng anh chưa vựng, cuốn sách có nhiều đoạn hội thoại phong phú về các nội dung khác nhau: về đời sống, văn hóa, con người trên thế giới...đó là cơ sở để các bạn thực hành nắm vựng từ vựng cấu trúc câu, vận dụng tốt theo từng hoàn cảnh để nói phản xạ như người bản địa.

Listen In 1,2,3 ebook audio

Cuốn sách LISTEN IN 1,2,3 bao gồm ebook +audio của tác giả David Nunan gồm là bộ series luyện nghe căn bản cho mọi người, phù hợp với mọi trình độ, đặc biệt là những bạn có nền tảng tiếng anh chưa vựng, cuốn sách có nhiều đoạn hội thoại phong phú về các nội dung khác nhau: về đời sống, văn hóa, con người trên thế giới...đó là cơ sở để các bạn thực hành nắm vựng từ vựng cấu trúc câu, vận dụng tốt theo từng hoàn cảnh để nói phản xạ như người bản địa.

Listen In 1,2,3 ebook audio

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí