Lightroom Zen Presets

Lightroom Zen Presets

Lightroom Zen Presets
Lightroom Zen Presets

120 Color presets, including film emulations, modern looks, faded styles, and more

20 Black and white presets

15 Fine tuning adjustment presets for sharpening, grain, split toning, and more

Simple one click editing to create amazing results. No need to tweak presets like crazy to recreate the advertised results

Universal presets work with all camera models, no need to rely on specific profiles or updates

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí