Light Text Effects Vol.5

Light Text Effects Vol.5

Light Text Effects Vol.5
Light Text Effects Vol.5

With high quality and premium effects can produce the effect of a more perfect and interesting to all your texts and all style effects work only with one click.

Features

  • Easy to use
  • Work with any font
  • 100 Scalable
  • Flares included
  • One click
  • 300DPI

File Included

  • PSD File
  • ASL File
  • Help! File

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí