Light Effect - Photoshop (vol 1)

Light Effect - Photoshop (vol 1)

Light Effect - Photoshop (vol 1)
Light Effect - Photoshop (vol 1)

Cool colored light effect

You can apply this effect on any image you want in photoshop! Just replace the image and BOOM, you now have the light effect on your own image!

What you get

  • PSD file, with the styled layers
  • Adjustable layers
  • Replace image in 5 sec.
  • Support if needed

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí