Letter Sketch Typeface

Letter Sketch Typeface

Letter Sketch Typeface
Letter Sketch Typeface

 Letter Sketch Typeface 

OTF | TTF | WOFF 

This fun typeface is great for quote, tagline, or headline. Letter Sketch is all caps hand drawn font with two style, rough sketch and filled version. You’ll find natural drawing feels in each characters and will give personal touch to your projects.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí