LENS DISTORTIONS – ENDURANCE SFX

LENS DISTORTIONS – ENDURANCE SFX

LENS DISTORTIONS – ENDURANCE SFX
LENS DISTORTIONS – ENDURANCE SFX

Lens Distortions – Free Download Archetype SFX

Features

120 Layerable Tracks

480 Variations

5 Distinct Categories: 01 Percussion, 02 Bass, 03 Patterns, 04 Undertones, 05 Strings

Most clips 30-90 seconds long

Mastered for professional use

WAV – 96000hz (9.6GB)

MP3 – 48000hz (660MB)

Royalty Free

uploaded.net

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí