Last Day on Earth: Survival Hack Mod for ANDROID

Last Day on Earth: Survival Hack Mod for ANDROID

Last Day on Earth: Survival Hack Mod for ANDROID
Last Day on Earth: Survival Hack Mod for ANDROID

Game APK: Last Day on Earth: Survival Hack Mod for ANDROID

 Version: 1.15
 Root needed: NO
 Internet required: YES
 Size: 55 MB
 Price: Free
 Support: Android
 Categories: Action Game
 CHPlay URL: here

FREE Features

 1. MENU MOD
 2. ONE HIT
 3. GOD MODE
 4. UNLIMITED DURABILITY (WEAPON , ARMOR...) [NEW]
 5. CRASH FIXED [NEW]
 6. MAGIC SPLIT (SPLIT AN ITEM TO GET MORE) [NEW]
 7. CRAFT FROM THE 1ST LEVEL ( NO LEVEL REQUIREMENTS )
 8. ITEM DUPLICATION (SPLIT AN ITEM TO GET MORE)
 9. FREE CRAFTING (CRAFT WITHOUT REQUIRED ITEMS)
 10. FREE BUILDING (BUILD WITHOUT REQUIRED ITEMS TAJOBS)
 11. NO BUILDING REQUIREMENTS
 12. FREE UPGRADING (UPGRADE WITHOUT REQUIRED ITEMS)
 13. NO LEVEL REQUIREMENTS
 14. FAST TRAVEL
 15. NO ENERGY COST ( CHOOSE WALK TO MOVE )
 16. INSTANT MOVE ( CHOOSE WALK TO MOVE )

VIP Features

 1. MENU MOD
 2. ONE HIT
 3. GOD MODE
 4. UNLIMITED DURABILITY (WEAPON , ARMOR...) [NEW]
 5. CRASH FIXED [NEW]
 6. MAGIC SPLIT (SPLIT AN ITEM TO GET MORE) [NEW]
 7. CRAFT FROM THE 1ST LEVEL ( NO LEVEL REQUIREMENTS )
 8. ITEM DUPLICATION (SPLIT AN ITEM TO GET MORE)
 9. FREE CRAFTING (CRAFT WITHOUT REQUIRED ITEMS)
 10. FREE BUILDING (BUILD WITHOUT REQUIRED ITEMS TAJOBS)
 11. NO BUILDING REQUIREMENTS
 12. FREE UPGRADING (UPGRADE WITHOUT REQUIRED ITEMS)
 13. NO LEVEL REQUIREMENTS
 14. FAST TRAVEL
 15. NO ENERGY COST ( CHOOSE WALK TO MOVE )
 16. INSTANT MOVE ( CHOOSE WALK TO MOVE )
 17. NO ADS

 

SIGN

Google Driver   ||   MegaNZ

OBB

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí