Laradesk - Helpdesk Ticketing System

Laradesk - Helpdesk Ticketing System,Laradesk v1.1.2 - Helpdesk Ticketing System

Laradesk - Helpdesk Ticketing System

Laradesk is a system for managing a helpdesk service. Where customers can submit tickets and agents can reply to customers.

With a very clean and simple interface, where your customers can manage their tickets with just a few clicks and will receive a notification to their email in each response to their tickets.

Laradesk v1.1.2 - Helpdesk Ticketing System

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí