Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản

Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản

Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản
Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản

Lợi ích từ khóa học

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#

Có khả năng phát triển phần mềm ứng dụng bằng C#

Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Là nền tảng để tiếp tục học tương tác cơ sở dữ liệu với ADO.NET, LINQ, WPF

Đối tượng mục tiêu

  • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
  • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
  • Sinh viên không học công nghệ thông tin muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Tổng quát

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
- Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
- Học viên có thể tiếp tục học C# nâng cao với phần tương tác cơ sở dữ liệu
- Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C# (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong C#, phương thức, lớp....)
- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
- Xử lý chuỗi, mảng, collections
- Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ.

 

Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải thành công!