Làm Chủ Bài Tập Trắc Nghiệm Hàm Số Và Ứng Dụng

Làm Chủ Bài Tập Trắc Nghiệm Hàm Số Và Ứng Dụng

Làm Chủ Bài Tập Trắc Nghiệm Hàm Số Và Ứng Dụng

Cuốn sách Làm Chủ Bài Tập Trắc Nghiệm Hàm Số Và Ứng Dụng bao gồm các phần hệ thống kiến thức và bài tập trắc nghiệm về hàm số giúp các em học sinh ôn luyện lại những kiến thức đã học. Bên cạnh đó, phần bài tập trong sách bám sát nội dung học của chương trình THPT.

Nội dung cuốn sách gồm 8 phần:

Phần 1: Tính đơn điệu của hàm số

Phần 2: Cực trị của hàm số

Phần 3: Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Phần 4: Tiệm cận của đồ thị hàm số

Phần 5: Đồ thị của hàm số

Phần 6: Sự tương giao giữa hai đồ thị của hàm số

Phần 7: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Phần 8: Bài toán liên quan đến thực tế

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí