LÀM APP ANDROID GIỐNG APP MUA SẮM LAZADA – KẾT NỐI ANDROID ĐẾN WEB SERVICES CẢ PHP VÀ ASP.NET

LÀM APP ANDROID GIỐNG APP MUA SẮM LAZADA – KẾT NỐI ANDROID ĐẾN WEB SERVICES CẢ PHP VÀ ASP.NET

LÀM APP ANDROID GIỐNG APP MUA SẮM LAZADA – KẾT NỐI ANDROID ĐẾN WEB SERVICES CẢ PHP VÀ ASP.NET
LÀM APP ANDROID GIỐNG APP MUA SẮM LAZADA – KẾT NỐI ANDROID ĐẾN WEB SERVICES CẢ PHP VÀ ASP.NET

Học viên sẽ học được gì sau khi học khóa học của bạn ?

 •  Làm được các ứng dụng liên quan tới Webservice
 •  Có thể hiểu thêm về các trả JSON trong PHP và ASP.NET
 •  Có thể viết code và update code theo mô hình MVP Pattern
 •  Nắm bắt được quy trình làm ứng dụng

Đối tượng nên học khóa này là ai ?

 •  Những bạn đam mê Lập Trình Android
 •  Sinh Viên đang theo học ở các trường Cao Đẳng, Đại Học
 •  Những bạn đã và đang muốn làm một ứng dụng Android hoàn chỉnh ngoài thực tế

Những yêu cầu trước khi học khóa học này ?

 •  Kiến thức căn bản về lập trình
 •  Đã học qua khóa học Lập Trình Android Căn Bản Tới Nâng Cao
 •  Đã biết kiến thức căn bản về ASP.NET
 •  Đã biết kiến thức căn bản về PHP

Giới thiệu về khóa học

Với sự phát triển ngày càng mạnh và được ứng dụng ngày càng nhiều vào thực tế của các ứng dụng Android, chính vì điều đó đã làm cho nó trở thành một ngành hot nhất hiện nay và thu hút được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ đam mê lập trình. Để có thể học được cách lập trình Android các bạn đã tìm tới các trung tâm, các website để được tiếp xúc với môi trường lập trình android, nhưng các kiến thức các bạn nhận được là kiến thức căn bản và các bạn vẫn chưa biết cách áp dụng các kiến thức căn bản đó để có thể biến nó thành một ứng dụng hoàn chỉnh.

Thông qua khóa học Lazada này các bạn sẽ nắm bắt được cách vận dụng các kiến thức cơ bản của android để hoàn thành ứng dụng, ngoài ra các bạn sẽ còn biết được cách tổ chức code theo mô hình MVP pattern để có thể quản lý code tốt hơn, không những vậy các bạn sẽ nắm bắt được cách thức tạo Webservice với cả 2 ngôn ngữ lập trình Web hot nhất hiện nay là PHP và ASP.NET cũng như cách trao đổi dữ liệu của Webservice và ứng dụng Android.

Khi đến với khóa học này các bạn sẽ có thể làm các ứng dụng liên quan tới Webservice cũng như ứng dụng bán hàng và đặt hàng trên thiết bị Android.

Đề cương khóa học

CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC NỀN TẢNG &amp, PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG MUA SẮM

 Souce code khóa học lazada

 Bài 1: Giới thiệu về ứng dụng mua săm Lazada

 Bài 2: Tìm hiểu và phân tích nghiệp vụ ỨNG DỤNG LAZADA

 BÀI 3: PHÂN TÍCH CÁC BẢNG DỮ LIỆU CỦA ỨNG DỤNG

 Bài 4 : Các khái niệm cơ bản của MySQL và SQL Server

 Bài 5 : Tạo Cơ Sở Dữ Liệu Cho MySQL và SQL Server

Chương 2 : Webservice

 Bài 6 : Giới thiệu về Web Service

 Bài 7 : Tạo JSON bằng code PHP

 Bài 8 : Tạo JSON kết hợp truy vấn MySQL trong PHP

 Bài 9: Demo Cách Giao Tiếp Và lấy Dữ Liệu Giữa Webservice và Adnroid ( Method Get )

 Bài 10 : Demo Cách Giao Tiếp Và lấy Dữ Liệu Giữa Webservice và Adnroid ( Method POST)

 Bài 11 : Xây Dựng WebService MVC 5 Với Web API

 Bài 11.1 : Tạo database code first WEB API MVC 5

 Bài 11.2 : Truy vấn LinQ To Entity WEB API MVC 5

 Bài 11.3 : Tạo Web API với MVC 4

 Bài 11.4 : ParseJSON Trong Android

Chương 3 : MVP Pattern

 Bài 12 : Tìm hiểu mô hình MVP

 Bài 13 : Demo MVP Pattern

Chương 4 : Thiết kế CHI TIẾT CÁC MÀN HÌNH ứng dụng LAZADA

 Bài 14 : Thiết kế màn hình chào ( splash screen )

 Bài 15 : Thiết kế giao diện trang chủ

 Bài 16 : Tạo menu đa cấp load danh mục sản phẩm trong DrawerLayout Phần 1

 Bài 16.1 : Tạo menu đa cấp load danh mục sản phẩm trong DrawerLayout Phần 2

 Bài 16.2 Tạo menu đa cấp load danh mục sản phẩm trong DrawerLayout Phần 3

 Bài 17 : Thiết kế giao diện trang đăng nhập

 Bài 17.1 : Sử dụng CustomView để tạo PasswordEditText

 Bài 17.2 : Sử dụng CustomView để tạo ClearEditText

 Bài 17.3 : Tạo chức năng đăng nhập facebook với Facebook SDK

 Bài 17.4 : Xử lý menu sau khi đăng nhập Grapth API Facebook SDK

 Bái 17.5 : Đăng nhập bằng Google Plus

 Bài 18 : Xây dựng giao diện trang đăng ký và hiệu ứng toolbar

 Bài 19 : Bắt lỗi mật khẩu cho PasswordEditText

 Bài 20 : Xử lý trang đăng ký

 Bài 21 : Xử lý chức năng đăng nhập với SharePreference

 Bài 22 Giới thiệu RecyclerView Android

 Bài 23 : Kết hợp RecyclerView và CardView

 Bài 24 : Sửa database và lỗi tiếng việt trong MySQL

 Bài 25 : Load danh sách sản phẩm cho trang điện tử phần 1

 Bài 26 : Load danh sách sản phẩm trang điện tử phần 2

 Bài 27 : Load danh sách sản phẩm trang điện tử phần 3

 Bài 28 : Load danh sách sản phẩm trang điện tử phần 4

 Bài 29 : Load danh sách sản phẩm trang điện tử phần 5

 Bài 30 : Hiển Thị Danh Sách Sản Phẩm Khi Click Vào RecyclerView

 Bài 31 : Load more RecyclerView android

 Bài 32 : Xử lý trang chi tiết sản phẩn phần 1

 Bài 33 : Xử lý trang chi tiết sản phẩn phần 2

 Bài 34 : Tạo Slider trang chi tiết sản phẩm

 Bài 35 : Load thông tin và thông số kỹ thuật

 Bài 36 : Thêm đánh giá sản phẩm

 Bài 37 : Load danh sách đánh giá trang chi tiết

 Bài 38 : Load danh sách đánh giá

 Bài 39 : Thêm giỏ hàng

 Bài 40 : Hiển thị số lượng sản phẩm giỏ hàng trong menu item

 Bài 41 : Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng

 Bài 42 : Xóa sản phẩm trong giỏ hàng

 Bài 43 : Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

 Bài 44 : Thiết kế giao diện trang thanh toán

 Bài 45: Thực hiện chức năng thanh toán

 Bài 46 : Thực hiện chức năng thanh toán phần 2

 Bài 47 : Truy vấn các sản phẩm khuyến mãi

 Bài 48 : Hiển thị danh sách sản phẩm khuyến mãi

 Bài 49 : Hướng dẫn kiểm tra sản phẩm có khuyến mãi hay không

 Bài 50 : Thực hiện chức năng tìm kiếm

 Bài 51 : Load sản phẩm khi click vào menu Drawer

Chương 3 : BACK-END - XÂY DỰNG TRANG QUẢN TRỊ PHP

 Bài 52 : Hướng dẫn sử dụng template có sẵn và tách code

 Bài 53 : Ôn lại kiến thức HTML và CSS

 Bài 54 : Ôn lại kiến thức Jquery và Ajax

 Bài 55 : Thêm loại sản phẩm và phân trang

 Bài 56 : Xử lý phân trang và check all checbox

 Bài 57 : Xóa loại sản phẩm

 Bài 58 : Load lại dữ liệu và phân trang khi xóa

 Bài 59 : Tìm kiếm loại sản phẩm và ví dụ về BootStrap

 Bài 60 : Sử dụng thư viện Krajee upload hình sản phẩm

 Bài 61 : Hướng dẫn sử dụng Tinymce

 Bài 62 : Sử dụng JQuery để phát sinh động chi tiết sản phẩm

 Bài 63 : Thủ thuật lấy hình từ Krajee và thêm sản phẩm

 Bài 64 : Xóa sản phẩm

 Bài 65 : Sửa sản phẩm phần 1

 Bài 66 : Sửa sản phẩm phần 2

 Bài 67 : Sửa sản phẩm phần 3

 Bài 68 : Sử dụng thư viện Bootpag

 Bài 69 : Đăng nhập

 Bài 70 : Session và Cookie

 Bài 71 : Hướng dẫn fix lỗi đánh giá và load chi tiết sản phẩm

 Bài 72 : Xây dựng trang quản lý đơn đặt hàng Phần 1

 Bài 73 : Xây dựng trang quản lý đơn đặt hàng Phần 2

 Bài 74 : Xây dựng trang quản lý đơn đặt hàng Phần 3

 Bài 75 : Xây dựng trang quản lý đơn đặt hàng Phần 4

 Bài 76 : Xây dựng trang quản lý đơn đặt hàng Phần 5

 

Học Online: Tại đây

Google Driver

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí