Ladies Night Club Flyer

Ladies Night Club Flyer

Ladies Night Club Flyer

Ladies Night Club Flyer

Specification CMYK Color Mode 300 DPI Resolution Size 4”x 4” 0.25” Bleed in Each Side

===============================

Features 1 Color Free Fonts Editable Text Layers Smart Object Layer For Replace Photo Well Organized Layer

================================

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí