LAB Color V. 2 – Monochrome profiles

LAB Color V. 2 – Monochrome profiles

LAB Color V. 2 – Monochrome profiles
LAB Color V. 2 – Monochrome profiles

Meet the brand new presets – Enhanced profiles to use in Adobe Lightrom 1.3/2.0 and later, Adobe Lightroom Classic 7.3/8.0 and later, Adobe Camera RAW 10.3/11.0 and later, Adobe Photoshop CC 2018 v19.1.3/ 2019 v20.0 and later with Camera RAW plug-in.

!!! Not compatible with the older versions of Lightroom (1-7.2, like CC2015.5 and ACR below 10.3), it’s not possible to recreate the profiles as the presets, so please check the version of the software before buying. Again, you need April 2018 release (Lightroom v1.3, Lightroom Classic v7.3, ACR 10.3) or later. Sorry No Refunds.

LAB Lightness Channel Manipulations

 

 • LAB Lightness Channel
 • LAB L Linear Contrast
 • Lab L Medium Contrast
 • Lab L Strong Contrast
 • LAB L Microcontrast
 • LAB L Color Contrast
 • Lab L Lighten Shadows
 • Lab L Brighter Midtones
 • Lab L Darker Midtones
 • Lab L Eq Soft Light
 • Lab L Eq Multiply Half
 • Lab L Noir
 • Lab L Enhanced Flat
 • Lab L Local Adaptation
 • Lab L Highlights Compensation
 • Lab L Equalize Histogram

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí