Kỹ Thuật Luyện Phát Âm Tiếng Anh Mỹ - Master Spoken English

Cuốn sách "Kỹ Thuật Luyện Phát Âm Tiếng Anh Mỹ - Master Spoken English" của tác giả Nguyễn Quốc Hùng giúp người học tiếng Anh, Mỹ phương pháp luyện phát âm sao cho âm giống với người bản ngữ.

Kỹ Thuật Luyện Phát Âm Tiếng Anh Mỹ - Master Spoken English

Cuốn sách "Kỹ Thuật Luyện Phát Âm Tiếng Anh Mỹ - Master Spoken English" của tác giả Nguyễn Quốc Hùng giúp người học tiếng Anh, Mỹ phương pháp luyện phát âm sao cho âm giống với người bản ngữ.

Cuốn sách cung cấp cả bảng phân loại nguyên âm và phụ âm, để người học dễ tìm tên của các nguyên âm phụ âm tiếng Anh. Về cách ghi âm, có hai cách thông dụng: - Cách ghi âm theo hệ thống Mỹ, cách này dùng con chữ và con số để biểu thị âm. - Cách ghi âm theo hệ thống phiên âm quốc tế IPA, cách này dùng ký hiệu và đặt giữa hai gạch chéo. IPA được hầu hết các tự điển sử dụng, và rất quen thuộc với giới dạy - học tiếng Anh.

Cấu trúc của Quyển sách:

VCD số 1: luyện thanh

VCD số 2: Luyện cấu trúc âm

VCD số 3: Nguyên âm trung tính

VCD số 4: Phụ âm

VCD số 5: Phụ âm (tiếp theo)

VCD số 6:  Chuỗi lời nói

VCD số 7: Ngữ điệu và nhịp điệu

VCD số 8: Bài luyện

VCD số 9: Bài luyện (tiếp theo).

Kỹ Thuật Luyện Phát Âm Tiếng Anh Mỹ - Master Spoken English

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí