Kỹ thuật chăn nuôi gà chăn thả năng suất chất lượng cao

Kỹ thuật chăn nuôi gà chăn thả năng suất chất lượng cao

Kỹ thuật chăn nuôi gà chăn thả năng suất chất lượng cao
Kỹ thuật chăn nuôi gà chăn thả năng suất chất lượng cao

Kho Sinh Viên giới thiệu cuốn sách " Kỹ thuật chăn nuôi gà chăn thả năng suất chất lượng cao " giúp bà con nông dân nắm được các phương pháp chăn nuôi cho từng loại giống gà đạt chất lượng cao nhất.

Đặc  trưng  chù  yếu  của  gà  chân  thả  là  lông màu,  chân  da  màu  vàng,  thân  hình  chữ  nhậĩ,  thịt mềm,  mùi  vị  thơm  ngon.  Gà  có  nũng  suất  trứng cao,  tốc  độ  sinh  trưởng  nhanh,  tính  di  truyền  ổn định,  cỏ  sức  đề  kháng  tốt,  dễ  nuôi,  phù  hợp  với phương thức nuôi  thâm canh kết hợp với  chăn thả. Gà  chăn  thả  là  kết  quả  của  sự  lai  tạo  giữa  các giống  gà  địa  phương  với  các  dòng  gà  cao  sản. Hiện  nay  trcn  thế  giới  đã  có  rất  nhiều  giống  gà chăn  thả  lông  mầu  như  Lương  Phượng,  Tam Hoàng,  Sasso,  Kabir,  ĩsa ...  Ở  Viẹt  Nam  cũng  tạo ra một  số giống như Rhodcri, BT1, B T 2...  Trên cơ  sở các  giống  trên,  các  nhà  nghiên  cứu  cũng  tạo  ra nhiều  tổ  hợp  lai  nuôi  thịt  phù  hợp  với  điều  kiện chăn  nuôi  ở  từng  vùng

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí