Kreatura Slider Plugin for WordPress

Kreatura Slider Plugin for WordPress,Kreatura v6.11.2 - Slider Plugin for WordPress,Kreatura v6.11.4 - Slider Plugin for WordPress

Kreatura Slider Plugin for WordPress

LayerSlider is a premium multi-purpose animation platform. Slideshows & image galleries with mind-blowing effects, gorgeously animated landing pages & page blocks, or even a full website can be created using LayerSlider. Every website can benefit from the capabilities of this plugin.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Kreatura v6.11.2 - Slider Plugin for WordPress

Google Driver   |  |   MegaNZ

Kreatura v6.11.4 - Slider Plugin for WordPress

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí