Kraft Box Mockup

Kraft Box Mockup

Kraft Box Mockup
Kraft Box Mockup

Use this mockup of Kraft Box in half side view (high-angle shot) for the most effective display of your design. High level of usability. Includes golden layer for your design. Contains special layers and a smart object to make this mockup the most suitable for your amazing works.

This mockup is available for purchase only on Yellow Images.

Sample design is not included in the download file.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí