KotoYoga - patterns and prints

KotoYoga - patterns and prints

KotoYoga - patterns and prints
KotoYoga - patterns and prints

New cats are ready for new design fantasies) Now they are relaxed and flexible, so you can use them as you want! Bright patterns will be ideal for children's and woman fashion, and also in web, greeting cards and many others.

  • 10 patterns in different colors - EPS, JPG, PNG
  • 7 another pattens with cats in lines, different colors - EPS, JPG, PNG
  • 8 vector cats - EPS, PNG, JPG
  • 3 illustrations with YogaCat (JPG, PNG, 2500x3500px, 300 DPI)

Enjoy and write your feedbacks!

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí