Kinh dịch trọn bộ - Ngô Tất Tố

Kinh dịch trọn bộ - Ngô Tất Tố

Kinh dịch trọn bộ - Ngô Tất Tố
Kinh dịch trọn bộ - Ngô Tất Tố

Kinh    dịch    là    một    pho    sách    rất    cổ    trong    triết    học    sử    Á    Đông.    Từ    đời    nhàHán    mà    đi,    đến    đời    nhà    Thanh,    kể    có    hàng    trăm    học    giả    chú    thích.    Mỗi    nhàchú    thích    tất    nhiên    phải    có    một    bộ    sách    riêng.    Học    thức    hẹp    hòi    như    Dịchgiả,    cũng    đã    biết    tên    được    vài    chục    bộ,    lấy    trí    tưởng    tượng    mà    đoán,    số    sáchchú    thích    của    các    nhà    Dịch    học,    ít    ra    cũng    phải    có    hàng    trăm    bộ.    Nguyên    văn bản    Dịch    này    là    bộ    Chu    Dịch    đại    toàn    của    bọn    Hồ    Quảng    và    Kim    Âu    Tưvâng    mệnh    Thành    tổ    nhà    Minh    mà    soạn    ra,    nội    dung    gom    góp    hầu    khắp    cáclời    chú    giải    của    Tiên    nho.    Trong    các    Kinh    dịch    lưu    hành    từ    trước    đến    giờ,    bộnày    đầy    đủ    hơn    hết.    Điều    đáng    nói    là    trong    bộ    Chu    Dịch    đại    toàn,    soạn    giả lấy    hai    cuốn    Dịch    truyện    của    Trình    Di    và    Chu    Dịch    bản    nghĩa    của    Chu    Hylàm    phần    chính,    còn    lời    chú    giải    của    các    học    giả    khác    chỉ    là    phần    phụ    mà thôi.    Họ    Trình    họ    Chu    là    hai    cự    phách    trong    Tống    nho,    sự    khảo    cứu    của    cácông    ấy    không    khỏi    có    chỗ    vũ    đoán    và    khiên    cưỡng,    như    vậy,    thì    chữ    “đầy đủ”    trên    kia,    chỉ    nói    được    về    phần    lượng,    không    nói    được    về    phần    phẩm, nghĩa    là    bộ    sách    ấy    chỉ    là    sách    dầy,    không    phải    là    sách    chú    giải    thật    đúng.Song    thế    nào    là    đúng?    Thế    nào    là    không    đúng?    Đối    với    chính    văn    Kinh    dịch,những    câu    hỏi    đó,    có    lẽ    loài    người    tiêu    diệt    vẫn    chưa    giải    quyết.    Thế    thì muốn    biết    Kinh    dịch    một    cách    uyên    bác,    thà    đọc    Chu    Dịch    đại    toàn    còn    hơn.Vì    vậy    Dịch    giả    mới    chọn    bộ    này    mà    Dịch.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí