Kiến Thức Cơ Bản Vật Lý 10 - Nguyễn Thanh Hải

Kiến Thức Cơ Bản Vật Lý 10 - Nguyễn Thanh Hải

Kiến Thức Cơ Bản Vật Lý 10 - Nguyễn Thanh Hải

Cuốn sách "Kiến Thức Cơ Bản Vật Lý 10" của tác giả Nguyễn Thanh Hải biên soạn giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, biết cách vận dụng kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi vận dụng bài tập cơ bản và các bài tập vật lý 10 theo chương trình mới.

Nội dung cuốn sách bám sát thương trình Vật li lớp 10 nâng cao hiện hành. Mỗi bài tiểu được trình bày theo một cấu trúc chung.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí