Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn lịch sử 10

Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn lịch sử 10

Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn lịch sử 10

Cuốn sách "Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn lịch sử 10" biên soạn nhằm hệ thống kiến thức trong chương trình hóa học phổ thông, là tài liệu tham khảo hữu ích không chỉ đối với các em học sinh trong quá trình ôn luyện, tự kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của bản thân mà còn là tài liệu hỗ trợ giảng dạy giúp giáo viên có thêm nguồn dữ liệu để xây dựng được các đề thi, kiểm tra chuẩn, phù hợp trong quá trình giảng dạy.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí