Khóa Học Xây Dựng Rest Api Service Với Node Và Express

Khóa Học Xây Dựng Rest Api Service Với Node Và Express

Khóa Học Xây Dựng Rest Api Service Với Node Và Express
Khóa Học Xây Dựng Rest Api Service Với Node Và Express

Bạn sẽ học được gì

Nắm chắc kiến thức về REST

Áp dụng Javascript ES6 vào thực tế

Xây dựng các dự án Rest API service sử dụng Node và Express cách thành thạo

Xử lý request thông qua Express với thao tác nhanh chóng

Xử lý các trường hợp đặc biệt khi xây dựng Rest API service

Học một số mẹo vặt và thủ thuật thường dùng trong lập trình.  

Giới thiệu khóa học

Đây là một khóa học hướng dẫn rất cơ bản, chi tiết và đầy đủ, ngắn gọn các kiến thức các bạn cần biết để xây dựng được một REST API service.

Khóa học áp dụng các cú pháp Javascript ES6 mới để các bạn có thể nắm được xu hướng và kĩ thuật mới của Javascript trong những năm gần đây được ứng dụng như thế nào.

Kết thúc khóa học bạn sẽ xây dựng được REST API hoàn chỉnh trên nền Node và ExpressJS. Không chỉ vậy, khóa học còn đem đến cho bạn nhiều kĩ năng mới cần được bổ sung và phát huy trong quá trình phát triển sản phẩm như sử dụng công cụ lập trình một cách nhạy bén, hiệu quả; hay quản lý việc kiểm thử các Rest API một cách gọn gàng và nhanh chóng...

Chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy thích thú và học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong khóa học này.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Mở đầu

 Bài 1: Giới thiệu khóa học

 Bài 2: Môi trường và công cụ

 Phần 2: Xây dựng REST API web service

 Bài 3: Sơ lược về REST

 Bài 4: Hello Express

 Bài 5: Cú pháp Javascript ES6: Arrow function

 Bài 6: Sử dụng cơ bản Insomnia

 Bài 7: Giới thiệu project: Movie API

 Bài 8: Khởi tạo dataset

 Bài 9: Cú pháp Javascript ES6: OOP

 Bài 10: Xây dựng MovieStore

 Bài 11: Chuyển hướng route

 Bài 12: Xử lý route parameter

 Bài 13: Thay đổi HTTP Status Code

 Bài 14: Xây dựng API: lấy thông tin movie

 Bài 15: Sử dụng nodemon

 Bài 16: Xử lý nhận request body

 Bài 17: Xây dựng API: thêm movie mới

 Bài 18: Kiểm tra request input

 Bài 19: Cú pháp Javascript ES6: Object assign

 Bài 20: Cú pháp Javascript ES6: Spread operator

 Bài 21: Xây dựng API: cập nhật movie

 Bài 22: Xây dựng API: xóa movie

 Bài 23: Xử lý nhận query string

 Bài 24: Cú pháp Javascript ES6: String includes

 Bài 25: Xây dựng API: tìm kiếm movie

 Bài 26: Phân trang kết quả tìm kiếm

 Phần 3: Một vài mẹo vặt và kĩ thuật

 Bài 27: Phân biệt send và json

 Bài 28: Sử dụng router

 Bài 29: Xây dựng util

 Bài 30: Thay đổi giao diện WebStorm

Học online: Tại đây

Google Driver   |    4share ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí