Khóa học tự tin giao tiếp trong công việc bằng Tiếng anh

Chia sẻ video khóa học: "Tự tin giao tiếp trong công việc bằng Tiếng anh" bao gồm 28 Video, đây là Khóa học tổng hợp các bài giảng video trực quan, bao quát hầu hết các trường hợp xảy ra trong môi trường công sở đòi hỏi phải sự dụng tiếng anh để giao tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài, hoặc tham gia các buổi họp với người nước ngoài.

Khóa học tự tin giao tiếp trong công việc bằng Tiếng anh

Chia sẻ video khóa học: "Tự tin giao tiếp trong công việc bằng Tiếng anh" bao gồm 28 Video, đây là Khóa học tổng hợp các bài giảng video trực quan, bao quát hầu hết các trường hợp xảy ra trong môi trường công sở đòi hỏi phải sự dụng tiếng anh để giao tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài, hoặc tham gia các buổi họp với người nước ngoài.

Những ai nên tham gia khóa học này:

 • Khóa học này dành cho người làm việc trong công ty nước ngoài
 • Những bạn chưa tự tin, đang còn rụt rè khi nói chuyện với đồng nghiệp ngoại quốc...
 • Những bạn cảm thấy khó khăn khi đạt được những thảo thuận với đối tác nước ngoài...
 • Những bạn phải làm việc với môi trường sử dụng tiếng anh là ngôn ngữ chính...
 • Những bạn cần khóa học Giao tiếp trong công việc bằng tiếng anh này.
 • Dành cho những bạn thường xuyên tham gia hội thảo do người nước ngoài trình bày

Khóa học này chia thành 6 phần, thông qua 28 bài học

 • Phần 1: Giới thiệu khóa học
 • Phần 2: Cách trả lời người tuyển dụng qua điện thoại
 • Phần 3: Giới thiệu bản thân khi đi phỏng vấn
 • Phần 4: Cách trả lời câu hỏi khi đi phỏng vấn
 • Phần 5: Cách giao tiếp với đồng nghiệp trong ngày đầu tiên đi làm
 • Phần 6: Cách giao tiếp với đồng nghiệp khi tham gia một sự kiện, hội thảo

28 bài học:

1. Giới thiệu

2. Từ vựng – Làm sao để kết bạn dễ dàng

3. Mẫu câu – Phát âm

4. Phản xạ – Làm sao để kết bạn dễ dàng

5. Phát âm – Làm sao để kết bạn dễ dàng

6. Từ vựng – Cách nói về mẫu người lý tưởng của bản thân

7. Mẫu câu – Cách nói về mẫu người lý tưởng của bản thân

8. Phản xạ – Cách nói về mẫu người lý tưởng của bản thân

9. Phát âm – Cách nói về mẫu người lý tưởng của bản thân

10. Từ vựng – Cách hẹn hò một ai đó

11. Mẫu câu – Cách hẹn hò một ai đó

12. Phản xạ – Cách hẹn hò một ai đó

13. Phát âm – Cách hẹn hò một ai đó

14. Từ vựng – Cách nói về ngày lễ tình yêu

15. Mẫu câu – Cách nói về ngày lễ tình yêu

16. Phản xạ – Cách nói về ngày lễ tình yêu

17. Phát âm – Cách nói về ngày lễ tình yêu

18. Từ vựng – Hãy nói về hôn nhân

19. Mẫu câu – Hãy nói về hôn nhân.

20. Phản xạ – Hãy nói về hôn nhân

21. Phát âm – Hãy nói về hôn nhân

22. Từ vựng – Nói về con cái

23. Mẫu câu – Nói về con cái

24. Phản xạ – Nói về con cái

25. Phát âm – Nói về con cái

26. Từ vựng – Kết thúc một mối quan hệ

27. Mẫu câu – Kết thúc một mối quan hệ

28. Phản xạ – Kết thúc một mối quan hệ

(Note:Khóa học này được chia sẻ tại website: Lập trình bản thân)

Khóa học tự tin giao tiếp trong công việc bằng Tiếng anh

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí