KHÓA HỌC TỰ TAY VIẾT ỨNG DỤNG TRÊN MICROSOFT EXCEL

KHÓA HỌC TỰ TAY VIẾT ỨNG DỤNG TRÊN MICROSOFT EXCEL

KHÓA HỌC TỰ TAY VIẾT ỨNG DỤNG TRÊN MICROSOFT EXCEL
KHÓA HỌC TỰ TAY VIẾT ỨNG DỤNG TRÊN MICROSOFT EXCEL

Lợi ích từ khóa học

Nâng cao kỹ năng Excel vì khóa học tập trung khai thác những thế mạnh thật sự mà ít người dùng sử dụng đến.

Tự tay viết ứng dụng áp dụng vào công việc, học tập giúp nâng cao hiệu suất và hiệu quả công việc.

Hình thành thói quen tốt về các kỹ năng mềm quan trọng như quản lý thời gian, quản lý chi phí... khi áp dụng chính các ứng dụng này vào cuộc sống, công việc.

Giải quyết các vấn đề: Quản lý chi phí, quản lý dự án, quản lý nhân sự, quản lý thời gian, xây dựng kế hoạch công việc, học tập, lập báo cáo kinh doanh.

Đối tượng mục tiêu

 • Nhà quản lý.
 • Nhân viên.
 • Học sinh, sinh viên.

Tổng quát

+ Khóa học gồm 7 ứng dụng về quản lý (chi phí, thời gian, dự án, nhân sự), lập kế hoạch công việc và lập báo cáo.

+ Đây là bộ ứng dụng được viết từ thực tế công việc nên tính ứng dụng rất cao. Điểm đột phá của các ứng dụng này là có thể tùy biến để chạy cả trên Windows và Smartphone nên phù hợp và tiện lợi cho người dùng.

Yêu cầu của khóa học

 • Máy tính, laptop, tablet ... kết nối internet ổn định.

Giáo trình

 • Giới thiệu chung

  Bài 1: Giới thiệu giảng viên

  Bài 2: Tổng quan về khóa học

 • Ứng dụng quản lý chi phí

  Bài 3: Ứng dụng quản lý chi phí - Phần 1

  Bài 4: Ứng dụng quản lý chi phí - Phần 2

 • Ứng dụng chấm công nhân viên

  Bài 5: Ứng dụng chấm công nhân viên - Phần 1

  Bài 6: Ứng dụng chấm công nhân viên - Phần 2

 • Ứng dụng theo dõi tiến độ dự án

  Bài 7: Ứng dụng theo dõi tiến độ dự án - Phần 1

  Bài 8: Ứng dụng theo dõi tiến độ dự án - Phần 2

  Bài 9: Ứng dụng theo dõi tiến độ dự án - Phần 3

 • Ứng dụng phân công nhân sự

  Bài 10: Ứng dụng phân công nhân sự - Phần 1

  Bài 11: Ứng dụng phân công nhân sự - Phần 2

 • Ứng dụng theo dõi diễn biến thời gian chương trình

  Bài 12: Ứng dụng theo dõi diễn biến thời gian chương trình - Phần 1

  Bài 13: Ứng dụng theo dõi diễn biến thời gian chương trình - Phần 2

 • Ứng dụng phân tích dữ liệu bằng đồ thị

  Bài 14: Ứng dụng phân tích dữ liệu bằng đồ thị - Phần 1

  Bài 15: Ứng dụng phân tích dữ liệu bằng đồ thị - Phần 2

 • Ứng dụng phân tích tài chính

  Bài 16: Ứng dụng phân tích tài chính (Phần 1)

  Bài 17: Ứng dụng phân tích tài chính (Phần 2)

  Bài 18: Ứng dụng phân tích tài chính (Phần 3)

  Bài 19: Ứng dụng phân tích tài chính (Phần 4)

  Bài 20: Ứng dụng phân tích tài chính (Phần 5)

 • Ứng dụng to do list

  Bài 21: Ứng dụng to do list (Phần 1)

  Bài 22: Ứng dụng to do list (Phần 2)

  Bài 23: Ứng dụng to do list (Phần 3)

  Bài 24: Ứng dụng to do list (Phần 4)

  Bài 25: Ứng dụng to do list (Phần 5)

  Bài 26: Ứng dụng to do list (Phần 6)

Fshare

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí