Khóa học trọn bộ kiến thức về AngularJS trong 6 giờ

Khóa học trọn bộ kiến thức về AngularJS trong 6 giờ

Khóa học trọn bộ kiến thức về AngularJS trong 6 giờ
Khóa học trọn bộ kiến thức về AngularJS trong 6 giờ

Lợi ích từ khóa học

Tìm hiểu cách AngularJS hoạt động, bao gồm các kiến thức như directives, dependency injection, two way data binding, the digest loop, watchers, và nhiều hơn nữa.

Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Javascript và HTML được sử dụng bởi AngularJS, chẳng hạn như các thuộc tính tùy chỉnh, phương thức đã được định dạng kiểu, hash, và vòng lặp sự kiện.

Code custom services. Thiết kế custom directives, Tự thiết kế được custom services, tự thiết kế được custom directives, hiểu về các khái niệm: compile, link, và scope.

Xây dựng một ứng dụng trang duy nhất sử dụng AngularJS.

Bắt kịp với các phiên bản tiếp theo mới nhất của AngularJS 2.0!

Đối tượng mục tiêu

 • Những người phát triển và thiết kế web đang mong đợi để tìm hiểu Angular JS
 • Những người biết về Angular JS nhưng vẫn cảm thấy khó khăn để hiểu được nó
 • Những người phát triển và thiết kế web đã sử dụng jQuery nhưng cảm thấy mệt mỏi khi phải làm mọi thứ thủ công

Tổng quát

Biết về AngularJS giúp bạn có công việc tốt hoặc cải thiện công việc bạn đang có. Đây là kỹ năng cần rất nhiều trong ngành công nghiệp phát triển Web hiện đại. AngularJS giúp bạn tạo các ứng dụng web dễ dàng hơn và đó là lý do tại sao nó trở nên rất phổ biến và được hỗ trợ bởi Google.

Khóa học này giúp bạn tăng hiểu biết một cách nhanh chóng, dạy bạn những kiến thức cốt lõi bạn cần hiểu sâu sắc để xây dựng các ứng dụng trên AngularJS - Chúng tôi sẽ xây dựng một ứng dụng trang duy nhất xuyên suốt lộ trình của khóa học.

Chúng tôi sẽ thiết kế custom service, xây dựng custom directive, hiểu two-way bingding( đồng bộ thông tin hai chiều một cách tự động) thiết kế một ứng dụng dự báo thời tiết như một ứng dụng SPA (là một trang web hay một ứng dụng web, mà tất cả những thao tác xử lý của trang web đều được diễn ra trên một trang duy nhất), và hơn thế nữa. Cả hai khởi động và hoàn thành mã nguồn được cung cấp khi chúng ta bắt đầu khóa học.

Nếu bạn là người mới biết đến AngularJS, hoặc nếu bạn đã tìm hiểu về Angular JS nhưng đôi khi cảm thấy như bạn vẫn chưa hoàn toàn "nắm rõ về nó", đây chính là khóa học dành cho bạn.

Tôi đã xây dựng các khóa học mà tôi đã muốn tham gia khi tôi tìm hiểu về AngularJS. Một khóa học giải thích các khái niệm và cách chúng được thực hiện theo một trình tự tốt nhất cho bạn để bạn có thể học và hiểu một cách sâu sắc AngularJS không phải là khó để học.

Sai lầm lớn nhất của hầu hết các hướng dẫn mã hóa là mong muốn một vài người học hỏi đơn giản bằng cách bắt chước mã của người khác. Các tình huống thực tế không bao giờ giống hệt như các hướng dẫn. Tôi tin rằng cách tốt nhất để học là hiểu được cách thức làm việc của một công cụ và nó giúp ích gì cho bạn, hãy nhìn vào ví dụ, và sau đó chính bạn thử nó. Đó là cách mà khóa học này được xây dựng, với mục tiêu giúp bạn vừa học hỏi và hiểu AngularJS.

Giáo trình

07:41:53

53 Bài

 • Nghiên cứu và tìm hiểu Angular JS

  Bài 1: Giới thiệu

  Bài 2: Tìm hiểu Angular JS

  Bài 3: Big words và Angular JS

 • Mô hình Model - View - Star(*)

  Bài 4: Những vấn đề mà AnguarJS đang cố gắng giải quyết

  Bài 5: Mô hình Model - View - Star(*)

  Bài 6: HTML và các thuộc tính tùy chỉnh Custom Attribute

  Bài 7: Javascript: Không gian tên biến Global namespace

  Bài 8: Hưỡng dẫn tải source code mã nguồn chương trình cho khóa học này

  Bài 9: Cách khởi tạo Modules, Apps, và Controllers

 • Services và Dependency Injection

  Bài 10: Kỹ thuật Dependency Injection trong JavaScript

  Bài 11: Làm quen với Scope Service

  Bài 12: Hàm (Function) và Chuỗi (String) trong Javascript

  Bài 13: Hiểu Dependency Injection hoạt động trong AngularJS như thế nào ?

  Bài 14: Sử dụng các Service khác

  Bài 15: Array và Function trong Javascript

  Bài 16: Dependency Injection và Minify

 • Databinding và Directive

  Bài 17: Ý nghĩa và tác dụng của Scope trong Data-binding và kỹ thuật interpolation

  Bài 18: Directive và cơ chế ràng buộc dữ liệu hai chiều Two-way Data-binding

  Bài 19: Javascript: Vòng lặp sự kiện Event Loop

  Bài 20: Danh sách theo dõi Watchers và Digest loop

  Bài 21: Common Directives

  Bài 22: Common Directives (Phần 2)

  Bài 23: Dữ liệu ngoài và service $http

 • Single Page Application (SPA)

  Bài 24: AngularJS: Cách khai báo nhiều Controllers và nhiều Views

  Bài 25: HTML và Javascript: Giới thiệu SPA và Hash

  Bài 26: Kỹ thuật Routing, sử dụng Template và controller trong AngularJS - Phần 1

  Bài 27: Kỹ thuật Routing, sử dụng Template và controller trong AngularJS - Phần 2

 • Tự định nghĩa Singleton và các Services trong AngularJS

  Bài 28: Singleton và các Services trong AngularJS

  Bài 29: Cách tạo một service

 • Tự định nghĩa Custom Directive

  Bài 30: HTML và các thành phần có thể tái sử dụng

  Bài 31: Angular và̀ chuẩn hóa tên biến, tên attribute

  Bài 32: Cách tạo một Derective

  Bài 33: Giới thiệu và sử dụng template trong directive

  Bài 34: Sử dụng Scope trong Directive (kí hiệu @)

  Bài 35: Sử dụng Scope trong Directive (kí hiệu =)

  Bài 36: Sử dụng Scope trong Directive (kí hiệu &)

  Bài 37: Sử dụng vòng lặp với Directive

  Bài 38: Hiểu về "Compile"

  Bài 39: Hiểu về 'Link'

  Bài 40: Hiểu về Transclusion

 • Xây dựng một ứng dụng hoàn thiện từ đầu

  Bài 41: Ứng dụng dự báo thời tiết SPA

  Bài 42: Xây dựng Custom Service cho ứng dụng

  Bài 43: Các lưu ý về sử dụng API

  Bài 44: Bindind data (Phần 1)

  Bài 45: Binding data (Phần 2)

  Bài 46: Xây dựng Custom Directive

  Bài 47: Đóng gói và tổ chức mã nguồn

 • Nội dung mở rộng

  Bài 48: Cải thiện trải nghiệm người dùng UX bằng việc sử dụng ng-submit

  Bài 49: Thiết kế Service trong ứng dụng Large AngularJS

  Bài 50: Nested Controllers và cú pháp 'Controller as'

  Bài 51: Lựa chọn cấu trúc khi ứng dụng lớn dần, nguyên tắc LIFT

 • Tổng kết

  Bài 53: Tổng kết

Học Online: Tại đây

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí