Khóa học tiếng anh giao tiếp cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi

Chia sẻ "Khóa học tiếng anh giao tiếp cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi" đây là một khóa học giao tiếp cực hay dành cho các em có thể tự học ở nhà với 4 phần được chia thành 82 video bài học trực quan.

Khóa học tiếng anh giao tiếp cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi

Chia sẻ "Khóa học tiếng anh giao tiếp cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi" đây là một khóa học giao tiếp cực hay dành cho các em có thể tự học ở nhà với 4 phần được chia thành 82 video bài học trực quan.

Phần 1: Welcome (Chào đón)

Bài 1: What's your name? (Tên của bạn là gì?)
Bài 2: The Alphabet song (Bài hát bảng chữ cái Alphabet)
Bài 3: How are you? (Bạn có khỏe không?)
Phần 2: Phần 2 - Topics (Bài học với các chủ đề)
Bài 4: Numbers and How old are you? (Số đếm và hỏi tuổi)
Bài 5: School Supplies - part 1 (Các dụng cụ học tập)
Bài 6: School Supplies - part 2 (Các dụng cụ học tập)
Bài 7: Shapes (Các hình trong Tiếng Anh)
Bài 8: Art Supplies (Các dụng cụ nghệ thuật)
Bài 9: Colors - part 1 (Màu sắc - phần 1)
Bài 10: Colors - part 2 (Màu sắc - phần 2)
Bài 11: Toys - part 1 (Đồ chơi - phần 1)
Bài 12: Toys - part 2 (Đồ chơi - phần 2)
Bài 13: Family (Gia đình)
Bài 14: Food - part 1 (Món ăn - phần 1)
Bài 15: Food - part 2 (Món ăn - phần 2)
Bài 16: Nature (Tự nhiên)
Bài 17: Playtime (Giờ ra chơi)
Bài 18: Animals - part 1 (Các loài động vật - phần 1)
Bài 19: Animals - part 2 (Các loài động vật - phần 2)
Bài 20: Animals - part 3 (Các loài động vật - phần 3)
Bài 21: Snakes can swim (Rắn có thể bơi)
Bài 22: My body (Các bộ phận cơ thể)
Bài 23: My face (Các bộ phận trên khuôn mặt)
Bài 24: Healthy habits (Những thói quen lành mạnh)
Bài 25: The Toy Store - part 1 (Cửa hàng đồ chơi - phần 1)
Bài 26: The Toy Store - part 2 (Cửa hàng đồ chơi - phần 2)
Bài 27: Transportation (Giao thông)
Bài 28: The days of the week (Các ngày trong tuần)
Bài 29: In the class (Trong lớp học)
Bài 30: How we feel - part 1 (Chúng ta cảm thấy thế nào - phần 1)
Bài 31: How we feel - part 2 (Chúng ta cảm thấy thế nào - phần 2)
Bài 32: Jobs - part 1 (Nghề nghiệp - phần 1)
Bài 33: Jobs - part 2 (Nghề nghiệp - phần 2)
Bài 34: Places (Các địa điểm)
Bài 35: Food - part 3 (Món ăn - phần 3)
Bài 36: Fruit (Hoa quả)
Bài 37: Dairy Products (Các sản phẩm từ bơ, sữa)
Bài 38: Clothes - part 1 (Quần áo - phần 1)
Bài 39: Clothes - part 2 (Quần áo - phần 2)
Bài 40: Clothes - part 3 (Quần áo - phần 3)
Bài 41: Actions - part 1 (Các hành động - phần 1)
Bài 42: Actions - part 2 (Các hành động - phần 2)
Bài 43: Activities (Các hoạt động)
Bài 44: Things at home (Các đồ vật trong nhà)
Bài 45: Rooms (Các phòng)
Bài 46: Numbers (Số từ 1 đến 100)
Bài 47: Time (Thời gian)
Bài 48: Meals (Các bữa ăn)
Bài 49: Daily routine (Thói quen hàng ngày)
Bài 50: Subjects (Các môn học)
Bài 51: Classes (Các loại lớp học)
Bài 52: Countries (Các đất nước)

Phần 3: Stories (Bài học với các câu chuyện ngắn ý nghĩa)
Bài 53: The Blue Paint (Sơn màu xanh da trời)
Bài 54: My turn! (Lượt của tôi mà!)
Bài 55: Cookies (Những chiếc bánh quy)
Bài 56: My kite! (Cái diều của tôi!)
Bài 57: Where's Danny? (Danny ở đâu rồi?)
Bài 58: I can't see (Tôi không thể nhìn thấy)
Bài 59: Please be quiet! (Làm ơn hãy trật tự!)
Bài 60: Are you ok? (Bạn có sao không?)
Bài 61: The senses (Các giác quan)
Bài 62: Oh, Danny. (Ôi, Danny.)
Bài 63: Yes, please. (Vâng, làm ơn đi mà.)
Bài 64: Where's Mom? (Mẹ ở đâu?)
Bài 65: Let's play. (Chúng ta hãy chơi nào.)
Bài 66: Surprise! (Ngạc nhiên quá!)
Bài 67: Time for bed (Giờ đi ngủ)
Bài 68: A friend (Một người bạn)
Phần 4: Songs (Ôn tập qua Bài hát Tiếng Anh)
Bài 69: It's a book.

Bài 70: Hi! How are you?

Bài 71: Colors!

Bài 72: Let's share!

Bài 73: How many dolls?

Bài 74: Let's play together.

Bài 75: I like chicken!

Bài 76: Thank you!

Bài 77: I can!

Bài 78: Help me!

Bài 79: Where is the snake?

Bài 80: Hurry!

Bài 81: This is me.

Bài 82: Fast cars!

Khóa học tiếng anh giao tiếp cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí