KHÓA HỌC THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB BẰNG MVC5

KHÓA HỌC THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB BẰNG MVC5

KHÓA HỌC THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB BẰNG MVC5
KHÓA HỌC THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB BẰNG MVC5

Trung bình mỗi giây lại có 1 website đăng ký mới ra đời, tính đến nay đã có hơn 1 tỷ website trên thế giới. Mỗi website lại có những đặc trưng riêng, những hình thức thể hiện và tính chất tương tác với người dùng khác nhau. Tuy nhiên tất cả chúng đều được xây dựng trên nền tảng là các ngôn ngữ lập trình web.

Hiện nay, lập trình Web với MVC 5 đang trở lên “Hot” hơn bao giờ hết, nhu cầu việc làm liên quan đến MVC luôn ở mức cao. Nếu bạn chưa trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng về Lập trình web với MVC thì thật là một thiếu sót lớn.

Khoá học Thực hành lập trình Web bằng MVC 5 của Giảng viên IT Nguyễn Thành Chung - Manager IT Taya jsc với nhiều năm kinh nghiệp lập trình và giảng dạy, sẽ giúp bạn lấp đi những thiếu sót và giúp bạn tự mình xây dựng một trang tin trên nền tảng MVC5 mới nhất của Microsoft có ứng dụng Ajax và Javascript.

Bạn sẽ học được gì

  • Nắm đươc kiến thức và kỹ năng cơ bản để thiết kế 1 website hoàn chỉnh
  • Nắm rõ kiến thức cơ bản về lập trình trong MVC , biết cách xây dựng trang quản trị CMS, trang Outside
  • Tự xây dựng hoàn chỉnh một website tin tức cơ bản
  • Làm tiền đề cho việc tự học thiết kế website bằng MVC 5 cũng như khả năng tạo hệ thống lớn trên nền tảng web


Nội dung khóa học

 Phần 1: Các kiến thức cơ bản để lập trình trong MVC

 Bài 1: Các phần mềm tải về

 Bài 2: Tạo Database trên nền tảng SQL Server 2014

 Bài 3: Khởi tạo IIS Localhost

 Bài 4: Khái quát về mô hình lập trình MVC5

 Bài 5: Tạo project mới, cách thức làm việc với Model,Controler,View

 Bài 6: General Code First với Entity Framework Power Tool

 Bài 7: Sử dụng Codesmith tạo Store trong SQL Server

 Bài 8: Cách Insert dữ liệu trong MVC

 Bài 9: Select dữ liệu trong MVC

 Bài 10: Partial Views trong MVC

 Bài 11: Edit dữ liệu trong MVC

 Bài 12: Delete dữ liệu trong MVC

 Phần 2: Xây dựng trang quản trị CMS của website

 Bài 13: Tạo Form login (phần 1)

 Bài 14: Tạo Form login (phần 2)

 Bài 15: Xây dựng Sitemap trong ASP.NET MVC với Boilerplate (phần 1)

 Bài 16: Xây dựng Sitemap trong ASP.NET MVC với Boilerplate (phần 2)

 Bài 17: Upload file trong MVC với DropZoneJS

 Bài 18: Cách sử dụng Dropdownlist trong MVC

 Bài 19: Cách sử dụng Checkboxlist trong MVC

 Bài 20: Thêm CKEditor trong MVC

 Phần 3: Xây dựng trang Outsite

 Bài 21: Xây dựng trang tin Cấp 1 (phần 1)

 Bài 22: Xây dựng trang tin Cấp 1 (phần 2)

 Bài 23: Xây dựng trang tin Cấp 2 (phần 1)

 Bài 24: Xây dựng trang tin Cấp 2 (phần 2)

 Bài 25: Xây dựng trang tin chi tiết

 Bài 26: Phân trang trong MVC

 Bài 27: Hoàn thiện Website và Public

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí