Khoá hoc Thành thục thiết kế quảng cáo online và offline trong vòng 4 bước bằng photoshop

Khoá hoc Thành thục thiết kế quảng cáo online và offline trong vòng 4 bước bằng photoshop

Khoá hoc Thành thục thiết kế quảng cáo online và offline trong vòng 4 bước bằng photoshop
Khoá hoc Thành thục thiết kế quảng cáo online và offline trong vòng 4 bước bằng photoshop

Lợi ích từ khóa học

Học viên thiết kế được 3 mẫu quảng cáo cho riêng mình trong khóa học (Cover Facebook, Banner, Business Card)

Đối tượng mục tiêu

  • Marketer, người làm quảng cáo, kinh doanh

Tổng quát

-  Tại sao bạn cần biết thiết kế quảng cáo:

(1) Tiết kiệm chi phí thuê ngoài

(2) Cơ động

(3) Nhanh chóng triển khai ý tưởng marketing

(4) Dù thuê ngoài cũng dễ dàng quản lý nhân viên.

XEM THÊM

Yêu cầu của khóa học

  • Máy tính có kết nối internet
  • Sử dụng được máy tính
  • Cài sẵn Photoshop, phiên bản mới nhất càng tốt
  • Làm đầy đủ bài tập trong quá trình học

Thành thục thiết kế quảng cáo online và offline

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải thành công !