Khóa Học Thành Thạo Web Automation Test Với Selenium Và Nodejs

Khóa Học Thành Thạo Web Automation Test Với Selenium Và Nodejs

Khóa Học Thành Thạo Web Automation Test Với Selenium Và Nodejs
Khoa-hoc-thanh-thao-Web-Automation-Test-Voi-Selenium-Va-Nodejs
Khóa Học Thành Thạo Web Automation Test Với Selenium Và Nodejs

Lợi ích từ khóa học

Biết cách triển khai dự án Automation trên Web và tích lũy kiến thức nền tảng cho Automation trên Mobile

Nâng cao khả năng thiết kế Test Framework trong thực tế

Được tương tác với giảng viên để giải đáp thắc mắc trong quá trình học tập

Nhận được tài liệu bám sát với giáo trình, hỗ trợ cho việc học và thực hành.

Đối tượng mục tiêu

 • Sinh viên Công nghệ thông tin hoặc các ngành học liên quan
 • Test Leader, Test Manager, Test Engineer, QA, QC muốn nâng cao kiến thức về lĩnh vực Automation Test.
 • Những ai có kiến thức cơ bản về Automation Test muốn bồi dưỡng chuyên môn

Tổng quát

Khóa học Thành thạo Web Automation Test với Selenium và Nodejs được thiết kế bài bản, chắt lọc đồng thời vẫn đảm bảo độ chi tiết, tính ứng dụng cao. Từ đó, giúp học viên dễ dàng tiếp thu, thực hành kiến thức mới một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Khóa học bao gồm 7 phần với 66 bài giảng, trong thời lượng 7h49p đem đến cho người học những nội dung sau:

- Kiến thức từ cơ bản đến nâng cao cho Web Automation
- Cách dùng ngôn ngữ JavaScript và thực thi với NodeJS
- Cách dùng các client API để tương tác với các Web Element trong Automation
- Kiến thức về tổ chức Page Object, Test verification, Test Script khoa học

Giáo trình

 • Giới thiệu và cài đặt môi trường

  Bài 1: Mục tiêu và đối tượng khoá học

  Bài 2: Selenium là gì, NodeJS là gì

  Bài 3: Cài đặt môi trường

  Bài 4: Cài đặt IDE (chương trình viết code)

 • Trang bị kiến thức NodeJS căn bản

  Bài 5: Giới thiệu mục tiêu phần 02

  Bài 6: Cách thực thi một chương trình với node: Hello World!

  Bài 7: Cách khai báo biến số, hằng số và cách dùng

  Bài 8: Xử lí chuỗi (String)

  Bài 9: Xử lí mảng (Array)

  Bài 10: Điều kiện if...else

  Bài 11: Vòng lặp for

  Bài 12: Đối tượng (Object) và Lớp (Class)

  Bài 13: Xây dựng lớp đối tượng, Constructor, truy xuất thuộc tính và phương thức

  Bài 14: Import/Export một lớp đối tượng

  Bài 15: Setter/Getter

  Bài 16: Tính kế thừa

  Bài 17: JSON file, cách tổ chức và truy xuất

  Bài 18: Bài tập tổng hợp phần 02

 • Những vấn đề căn bản trong Automation Test

  Bài 19: Giới thiệu nội dung và mục tiêu phần 03

  Bài 20: Cài đặt thư viện cần thiết

  Bài 21: Căn bản về các loại Selector

  Bài 22: Các công cụ hỗ trợ trong quá trình lấy Selector

  Bài 23: Dùng Mocha framework để tổ chức test script

  Bài 24: Selenium server và browser drivers

 • Hiểu tường tận cách dùng các API

  Bài 25: Khởi động chrome-driver

  Bài 26: File cấu hình cho việc thực thi test và các thành phần quan trọng

  Bài 27: Cấu hình autocompletion để viết code dễ dàng hơn

  Bài 28: API để open một page

  Bài 29: API để điền giá trị vào field

  Bài 30: API chờ đối tượng hiển thị

  Bài 31: API click lên đối tượng

  Bài 32: API để submit form

  Bài 33: API xử lí dropdown menu

  Bài 34: API xử lí Alert

  Bài 35: API lấy giá trị text hiển thị

  Bài 36: API lấy giá trị css của một đối tượng

  Bài 37: API lấy giá trị của một attribute

  Bài 38: API để lấy element size

  Bài 39: API để lấy giá trị page url và page title

  Bài 40: API để upload file

  Bài 41: API để chụp screenshot

  Bài 42: API để xử lí nhiều tab của page

  Bài 43: Tổng kết phần 04

 • Hiểu tường tận về page object

  Bài 44: Page object là gì và tầm quan trọng

  Bài 45: Triển khai page object loại 1 (p.1)

  Bài 46: Triển khai page object loại 1 (p.2)

  Bài 47: Triển khai page object loại 2 (p.1)

  Bài 48: Triển khai page object loại 2 (p.2)

  Bài 49: Triển khai page object loại 3

  Bài 50: Kỹ thuật điều hướng các page object bằng action chains (p.1)

  Bài 51: Kỹ thuật điều hướng các page object bằng action chains (p.2)

  Bài 52: Kế thừa trong page object

  Bài 53: Tổng kết phần 05

 • Hiểu rõ cách tổ chức test script và các thành phần liên quan

  Bài 54: Before suite, after suite trong Mocha framework và cách áp dụng

  Bài 55: Before each, after each trong Mocha Framework và cách áp dụng

  Bài 56: Phân tách test script và test data riêng rẽ

  Bài 57: Cách dùng Assertion Library để verify kết quả

  Bài 58: Tách riêng module kiểm tra kết quả test

  Bài 59: Chạy song song nhiều test case cùng lúc

  Bài 60: Gom nhóm các test case thành các group để test

  Bài 61: Tổng kết phần 06

 • Selenium Grid

  Bài 62: Selenium Grid là gì và tầm quan trọng

  Bài 63: Cách cài đặt, khởi động Selenium Hub

  Bài 64: Cách đăng kí các node lên Selenium Hub

  Bài 65: Cách yêu cầu tài nguyên trên hệ thống Selenium Grid

  Bài 66: Tổng kết phần 07 và khoá học

 

Học Online: Tại đây

Google Driver   |    Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí