Khóa học tăng hiệu quả và năng suất công việc với VBA và Excel

Khóa học tăng hiệu quả và năng suất công việc với VBA và Excel

Khóa học tăng hiệu quả và năng suất công việc với VBA và Excel
Khóa học tăng hiệu quả và năng suất công việc với VBA và Excel

Lợi ích từ khóa học

Ngay sau khi học xong khóa học áp dụng được những kiến thức đó thực hành hàng ngày

Sử dụng chính những ví dụ trong khoá học để phục vụ công việc

Tự phát triển những công cụ VBA và Excel để làm việc hiệu quả và năng suất hơn

Biết thêm những cách mới để giải quyết vấn đề với dữ liệu trong Excel

Đối tượng mục tiêu

 • Dành cho người làm công việc có tính lặp lại trong Excel
 • Thích hợp các ngành kiểm toán, kế toán, thống kê, hay phải nhập dữ liệu và phân tích tổng hợp, tạo báo cáo
 • Dành cho đối tượng cần tự động hoá các thao tác trong Excel
 • Dành cho đối tượng muốn nâng cao năng suất và hiệu quả công việc trong Excel
 • Dành cho đối tượng muốn nâng cao trình độ Excel

Tổng quát

Nếu tiếp thu được đầy đủ kiến thức trong khoá học này, học viên sẽ:

- Học viên được trao đổi với người hướng dẫn trên forum của khoá học và được nhận những gợi ý về cách học và phát triển chương trình

- Học viên làm quen với ngôn ngữ lập trình VBA và ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL trong Excel

- Học viên tự viết hoặc sửa được code VBA trong trường hợp đơn giản để phục vụ công việc

- Học viên có thể sửa lại các ví dụ trong bài học để áp dụng cho công việc của mình

- Học viên học được cách tiếp cận vấn đề với VBA

- Học viên có thể tự động hoá được công việc lặp lại nhiều lần trong Excel

- Học viên có khả năng dùng Excel để điều khiển các phần mềm Word, PowerPoint, Excel để phục vụ nhiều công việc khác

- Học viên được học cách tạo ra 1 addins, tăng thêm chức năng cho Excel

- Học viên học được cách tổng hợp dữ liệu bằng VBA

- Học viên học được cách tách dữ liệu từ master data bằng VBA

- Học viên học được cách học VBA nhanh hơn bằng cách sử dụng Macro Recorder

- Học viên có thể tự viết cho mình những công cụ nhỏ để phục vụ công việc

Yêu cầu của khóa học

 • Máy tính có kết nối internet
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học
 • Nên học tại nơi yên tĩnh

Giáo trình

 • Tăng hiệu quả và năng suất công việc với VBA và Excel

  Bài 1: Làm quen với VBA

  Bài 2: Tạo sub và sử dụng message box

  Bài 3: Vòng lặp FOR trong VBA

  Bài 4: Cách truy cập dữ liệu trong bảng tính Excel từ VBA - Phần 1

  Bài 5: Cách truy cập dữ liệu trong bảng tính Excel từ VBA - Phần 2

  Bài 6: Sub và Function

  Bài 7: Câu lệnh điều kiện IF trong Excel, cấu trúc With trong Excel

  Bài 8: Sử dụng Macro Recorder để học VBA một cách nhanh nhất

  Bài 9: Ứng dụng đầu tiên của VBA trong Excel

  Bài 10: Tạo slide powerpoint với dữ liệu từ Excel với VBA

  Bài 11: Tổng kết dữ liệu từ nhiều files vào 1 file dữ liệu

  Bài 12: Khoá 1 ô hoặc 1 vùng bảng tính dựa trên điều kiện - Phần 1

  Bài 13: Khoá 1 ô hoặc 1 vùng bảng tính dựa trên điều kiện - Phần 2

  Bài 14: Tạo mục lục bảng tính bằng VBA

  Bài 15: Điều khiển và soạn thảo văn bảng trong Word từ dữ liệu của Excel

  Bài 16: Lọc tách dữ liệu từ bảng tính lớn ra nhiều bảng tính nhỏ

  Bài 17: Tạo một todo list với VBA

  Bài 18: Chèn ảnh từ 1 thư mục vào trong Excel

  Bài 19: Tạo một lúc nhiều bảng tính theo tên có sẵn

  Bài 20: Đổi tên hàng loạt bảng tính bằng VBA

  Bài 21: Tạo một addin trong Excel - Phần 1

  Bài 22: Tạo một addin trong Excel - Phần 2

  Bài 23: Tạo một addin trong Excel - Phần 3

  Bài 24: Tạo một addin trong Excel - Phần 4

  Bài 25: Tạo một addin trong Excel - Phần 5

  Bài 26: Lọc dữ liệu siêu tốc bằng SQL trong Excel

  Bài 27: Tính tổng các ô cùng màu

  Bài 28: Tạo form nhập liệu một cách công nghiệp bằng Excel - Phần 1

  Bài 29: Tạo form nhập liệu một cách công nghiệp bằng Excel - Phần 2

  Bài 30: Tạo form nhập liệu một cách công nghiệp bằng Excel - Phần 3

  Bài 31: Tách số riêng ra khỏi chuỗi

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí