Khóa Học Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Cơ Bản Với Access 2013

Khóa Học Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Cơ Bản Với Access 2013

Khóa Học Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Cơ Bản Với Access 2013
Khóa Học Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Cơ Bản Với Access 2013

Lợi ích từ khóa học

Hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng Access trong công việc quản trị cơ sở dữ liệu.

Nắm được cách thức làm việc cơ bản của Access, tạo tiền đề cho việc học tập và sử dụng thành thạo các tính năng nâng cao của Access.

Sử dụng các template mà Access đã xây dựng sẵn để áp dụng vào các cơ sở dữ liệu thực tế.

Thành tạo các thao tác tạo lập các Table, Querry, Form, Report ... và sử dụng theo ý mình với cơ sở dữ liệu.

Quản lý cơ sở dữ liệu, nâng cao tính bảo mật.

Liên kết Access với một số phần mềm khác của bộ Office (Excel, Outlook ...)

Đối tượng mục tiêu

 • Nhân viên văn phòng muốn tăng hiệu quả công việc
 • Người quản trị cơ sở dữ liệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Sinh viên, học sinh cần sử dụng Access trong quá trình học, nghiên cứu và tăng hiệu quả công việc.
 • Người muốn tìm hiểu về Access 2013.

Tổng quát

- Access là một phần mềm mạnh mẽ, dễ sử dụng và dễ học trong lĩnh vực quản trị cơ sở dữ liệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với Access bạn sẽ có lợi thế vì đã quen thuộc với hệ thống các Tab, Ribbon, Command ... tương tự như Word, Excel.
- Cũng vì nằm trong bộ Office nên bạn có thể dễ dàng chia sẻ dữ liệu giữa Access và Excel, Word hoặc các phần mềm Office khác khi cần.

Sau khóa học này, bạn sẽ: 
- Nắm được cách thức làm việc cơ bản của Access 2013 phục vụ cho việc học tập nâng cao và thao tác thành tạo các tính năng để quản trị cơ sở dữ liệu.
- Tạo và sử dụng thành thạo: Table, Form, Report .. với các Template có sẵn.
- Thành thạo trong việc sử dụng Querry để đưa ra các câu hỏi truy vấn cho cơ sở dữ liệu.
- Tạo các Form và Report để thể hiện dễ dàng và trực quan với cơ sở dữ liệu.
- Quản lý cơ sở dữ lệu hiệu quả và nâng cao tính năng bảo mật cho cơ sở dữ liệu.

Yêu cầu của khóa học

 • Môi trường học yên tĩnh.
 • Máy tính kết nối Internet.
 • Máy tính cài đặt Microsoft Office Access 2013 trở lên.

Giáo trình

 • Giới thiệu về Microsoft Access

  Bài 1: Tổng quan về Access

  Bài 2: Giao diện của Access

 • Thiết kế Cơ sở dữ liệu

  Bài 3: Database (P1)

  Bài 4: Database (P2)

  Bài 5: Làm việc với Table (P1)

  Bài 6: Làm việc với Table (P2)

  Bài 7: Các thuộc tính của trường dữ liệu (p1)

  Bài 8: Các thuộc tính của trường dữ liệu (p2)

  Bài 9: Tạo mối quan hệ giữa các bảng (p1)

  Bài 10: Tạo mối quan hệ giữa các bảng (p2)

  Bài 11: Làm việc với bảng trong chế độ DataSheet View (p1)

  Bài 12: Làm việc với bảng trong chế độ DataSheet View (p2)

 • Toán tử, hàm và biểu thức

  Bài 13: Toán tử, hàm và biểu thức

 • Tạo Query

  Bài 14: Tạo Query với Select Query (P1)

  Bài 15: Tạo Query với Select Query (P2)

  Bài 16: Total Query

  Bài 17: Tính toán với Query (p1)

  Bài 18: Tính toán với Query (p2)

  Bài 19: Query với tham số

  Bài 20: Tạo CrossTab Query để thống kê dữ liệu

  Bài 21: Tạo các Action Query (Phần 1)

  Bài 22: Tạo các Action Query (Phần 2)

  Bài 23: Tạo các Action Query (Phần 3)

  Bài 24: Tạo các Action Query (Phần 4)

  Bài 25: Tạo Query Wizard

 • Tạo Form

  Bài 26: Tạo Form sử dụng Wizard

  Bài 27: Tạo Form bằng Design (p1)

  Bài 28: Tạo Form bằng Design (p2)

  Bài 29: Sử dụng Form (p1)

  Bài 30: Sử dụng Form (p2)

  Bài 31: Các điều khiển cơ bản với Form trong chế độ Design View (Phần 1)

  Bài 32: Các điều khiển cơ bản với Form trong chế độ Design View (Phần 2)

  Bài 33: Các điều khiển cơ bản với Form trong chế độ Design View (Phần 3)

  Bài 34: Các điều khiển cơ bản với Form trong chế độ Design View (Phần 4)

  Bài 35: Các điều khiển cơ bản với Form trong chế độ Design View (Phần 5)

  Bài 36: Tạo SubForm

  Bài 37: Tạo Tab Control và Navigation Form ( Phần 1)

  Bài 38: Tạo Tab Control và Navigation Form (Phần 2)

 • Tạo Report

  Bài 39: Tạo Report bằng lệnh Report

  Bài 40: Tạo Report sử dụng Wizard

  Bài 41: Tạo Report sử dụng Design (p1)

  Bài 42: Tạo Report sử dụng Design (p2)

  Bài 43: Xem Report và định dạng Report (Phần 1)

  Bài 44: Xem Report và định dạng Report ( Phần 2)

  Bài 45: Xem Report và định dạng Report ( Phần 3 )

 • Macro - Tập lệnh

  Bài 46: Cách tạo và thực thi Macro

  Bài 47: Tạo Autoexec

  Bài 48: Xây dựng hệ thống Menu bằng Macro

  Bài 49: Tạo Form Main

 • Module

  Bài 50: Cách tạo Module. Cách khai báo, lệnh gán và các kiểu dữ liệu. Msgbox và Inputbox.

  Bài 51: Module gắn với Form, Report, một số hàm thông dụng. Hàm xử lý số và hàm xử lý chuỗi.

  Bài 52: Docmd

  Bài 53: Cấu trúc điều khiển (P1)

  Bài 54: Cấu trúc điều khiển (P2)

  Bài 55: Cấu trúc điều khiển (P3)

  Bài 56: Cấu trúc điều khiển (P4)

  Bài 57: Đối tượng, biến đối tượng và xử lý biến đối tượng (Phần 1)

  Bài 58: Đối tượng, biến đối tượng và xử lý biến đối tượng (Phần 2)

  Bài 59: Đối tượng, biến đối tượng và xử lý biến đối tượng 

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí