Khóa học phát âm căn bản 1500 từ tiếng anh thông dụng nhất

Chia sẻ khóa học: "Phát âm căn bản 1500 từ tiếng anh thông dụng nhất" sẽ giúp bạn nhanh chóng biết cách phát âm 30 âm phổ biến nhất trong Tiếng Anh. Cách đọc phiên âm quốc tế và tự tra từ điển. Đặc biệt khóa học cung cấp bạn trên 20 bài nghe phát âm cơ bản gắn với từng âm. Bộ 20 bài nghe này sẽ gắn với các chủ đề thú vị, hấp dẫn cung cấp 1500 từ vựng tiếng anh thông dụng, giúp bạn tự tin vận dụng trong giao tiếp với các cấu trúc câu phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.

Khóa học phát âm căn bản 1500 từ tiếng anh thông dụng nhất

Chia sẻ khóa học: "Phát âm căn bản 1500 từ tiếng anh thông dụng nhất" sẽ giúp bạn nhanh chóng biết cách phát âm 30 âm phổ biến nhất trong Tiếng Anh. Cách đọc phiên âm quốc tế và tự tra từ điển. Đặc biệt khóa học cung cấp bạn trên 20 bài nghe phát âm cơ bản gắn với từng âm. Bộ 20 bài nghe này sẽ gắn với các chủ đề thú vị, hấp dẫn cung cấp 1500 từ vựng tiếng anh thông dụng, giúp bạn tự tin vận dụng trong giao tiếp với các cấu trúc câu phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.

Nội dung khóa học gồm 9 phần với 43 bài giảng:

Phần 1: Làm quen với phát âm

 Bài 1: Giới thiệu giảng viên:

 Bài 2: Cách học Phát âm hiệu quả:

 Bài 3: Pizza for dinner /ɪ:/ and /ɪ/

 Bài 4: A spoonful of sugar /u:/ and /ʊ/

 Bài 5: A dog in the corner /ɒ/ and /ɔ:/

 Phần 2: Các âm cơ bản

 Bài 6: Bread and jam /e/ and /æ/

 Bài 7: My birthday’s on Thursday /ɜ:/

 Bài 8: Here and there /ɪə/ and /eə/

 Bài 9: Have a great time /eɪ/, /aɪ/ and /ɔɪ/

 Bài 10: Old town /əʊ/ and /aʊ/

 Phần 3: Các âm cơ bản (tiếp)

 Bài 11: Pack your bags /p/ and /b/

 Bài 12: Twenty days /t/ and /d/

 Bài 13: Cats and dogs /k/ and /g/

 Bài 14: Both together /θ/ and /ð/

 Bài 15: It’s the wrong size, isn’t it /s/ and /z/

 Phần 4: Các phụ âm khó

 Bài 16: Fresh fish, usually /ʃ/ and /ʒ/

 Bài 17: Chips and juice /tʃ/ and /dʒ/

 Bài 18: Linking words together (Nối âm)

 Bài 19: Pronouncing –s ending (phát âm đuôi -s)

 Bài 20: Pronouncing –ed ending (phát âm đuôi -ed)

 Phần 5: Cách học từ vựng

 Bài 21: Cách học từ vựng không bao giờ quên

 Bài 22: Các bước để học một từ bài bản

 Bài 23: Getting up is hard

 Bài 24: My working day

 Bài 25: A bad day by Jerry

 Phần 6: Từ vựng theo chủ đề

 Bài 26: A bad day by Jerry

 Bài 27: My family by Alice

 Bài 28: Hobbies:

 Bài 29: Embarrassing

 Bài 30: Who is she?

 Phần 7: Từ vựng theo chủ đề tiếp

 Bài 31: If I were a rich person

 Bài 32: Parenting by Alice

 Bài 33: Money by Kevin

 Bài 34: To the training course

 Bài 35: My favorite subject by Alice

 Phần 8: Từ vựng theo chủ đề (tiếp)

 Bài 36: The dream by David

 Bài 37: The spirit of helping by Alice

 Bài 38: Christmas by Alice

 Bài 39: Moon Festival by Vic

 Bài 40: Tidying up by Hedy

 Phần 9: Các lưu ý

 Bài 41: Hướng dẫn học tài liệu bổ trợ đi kèm

 Bài 42: Kĩ năng quan trọng nhất trong Tiếng Anh

 Bài 43: Tổng kết

Review của các bạn học viên khi tham gia học khóa luyện 1500 từ vựng tiếng anh này

Khóa học rất tuyệt vời và hấp dẫn!

Bài giảng của cô rất thú vị, và áp dụng các kỹ thuật học khá hay.

Tuyệt vời dễ hiểu bài học dễ tiếp thu
....

Khóa học phát âm căn bản 1500 từ tiếng anh thông dụng nhất

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí