KHÓA HỌC NỀN TẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUA CÁC VÍ DỤ THỰC TIỄN

KHÓA HỌC NỀN TẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUA CÁC VÍ DỤ THỰC TIỄN

KHÓA HỌC NỀN TẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUA CÁC VÍ DỤ THỰC TIỄN
KHÓA HỌC NỀN TẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUA CÁC VÍ DỤ THỰC TIỄN

Học viên sẽ học được gì sau khi học khóa học của bạn ?

 •  Diễn giải được vài trò của CSDL trong hệ thống thông tin, các khái niệm cơ bản trong CSDL, mô hình dữ liệu quan hệ
 •  Hướng dẫn học viên mô hình hóa dữ liệu bằng mô hình thực thể kết hợp (ER).
 •  Trình bày cách chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ
 •  Sử dụng HQT CSDL SQL để xây dựng CSDL và sử dụng ngôn ngữ truy vấn để thao tác trên CSDL
 •  Giới thiệu về ràng buộc toàn vẹn, phát hiện và khai báo RBTV trên CSDL
 •  Tự học viên có thể phân tích được các mô hình dữ liệu thực thế
 •  Tự học viên có thể thiết kế và viết các câu truy vấn về CSDL

Đối tượng nên học khóa này là ai ?

 •  Tất cả các bạn đam mê về lập trình, đam mê công nghệ thông tin

Những yêu cầu trước khi học khóa học này ?

 •  Máy tính có thể cài đặt chương trình Cơ sở dữ liệu SQL (khoảng 1,5 Gb)

Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) - Khoá học nền tảng cho tất cả các bạn đam mê công nghệ thông tin và muốn theo đuổi ngành lập trình của mình. Cơ sở dữ liệu giúp chúng ta lưu trữ và xử lý các thông tin, xử lý dữ liệu cho tất cả các hệ thống, các phần mềm và các ứng dụng của mình. Cho dù bạn theo lập trình web, lập trình phần mềm hay lập trình ứng dụng Android, ios đi chăng nữa, bạn cũng cần tìm hiểu các khái niệm nền tảng về cơ sở dữ liệu, bạn cần hiểu rõ nó và vận dụng nó. Việc hiểu rõ, hiểu sâu và vận dụng về Cơ sở dữ liệu sẽ giúp bạn xây dựng các ứng dụng lớn, chạy nhanh và tối ưu. Một môn học được xem là môn học cơ bản của ngành CNTT vì nó cung cấp kiến thức nền để  tiếp tục các môn học phần sau như: các môn học phát triển web, xây dựng môn học phần mềm, xây dựng hệ thống thông tin… Khi xây dựng bất kì phần mềm hay hệ thống thông tin, ngoài việc xử lý logic, xử lý các nghiệp vụ thì quản lý dữ liệu là vấn đề đáng lưu ý… Lợi ích của Cơ sở dữ liệu (CSDL) được quản lý bằng máy tính không hề nhỏ:

 1. Giảm lượng dữ liệu dư thừa trong dữ liệu được lưu trữ
 2. Không còn sự thiếu nhất quán trong dữ liệu
 3. Dữ liệu được lưu trữ có thể được chia xẻ
 4. Có thể thiết lập và tuân theo các chuẩn mực
 5. Có thể duy trì được tính toàn vẹn dữ liệu
 6. Có thể thực hiện việc bảo mật dữ liệu

Tất cả các bạn đam mê về lập trình, đam mê công nghệ thông tin, bạn muốn bay cao bay xa trong lĩnh vực này hơn thì bạn hãy cố gắng học thật chắc môn học này nhé, với các mục tiêu:

 1. Cung cấp khái niệm cơ bản trong CSDL, mô hình dữ liệu quan hệ
 2. Giúp học viên biết cách biểu diễn dữ liệu, mô hình thực thể kết hợp ERD, từ đó xây dựng được mô hình quan hệ
 3. Giúp học viên biết cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn thao tác với CSDL, cụ thể với ngôn ngữ SQL
 4. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ quản trị (HQT) CSDL
 5. Ngoài ra cung cấp thêm kiến thức để học viên biết nhận diện, khai báo, xử lý các ràng buộc dữ liệu

Ví dụ CSDL quản lý đất đai

Hệ thống học lập trình myclass.vn đã cho ra mắt khóa học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn, nhằm mang lại nền tảng kiến thức vững chắc qua ví dụ thực tế để từ đó người học sẽ nắm bắt bài học nhanh hơn và hiểu rõ hơn về CSDL.

Đề cương khóa học

 Source code và slide khóa học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC

 Bài 1: Giới thiệu chung, đối tượng sử dụng, HQT CSDL, các ứng dụng của CSDL

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

 Bài 2: Lý thuyết tổng quan

 Bài 3: Bài tập xác định dữ liệu

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)

 Bài 4: Loại thực thể - thuộc tính - khóa

 Bài 5 Mối kết hợp - loại mối kết hợp - bản số

 Bài 6: Loại thực thể yếu

 Bài 7: Bài tập xác định loại thực thể

 Bài 8: Bài tập xác định mối kết hợp

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH QUAN HỆ DỮ LIỆU

 Bài 9: Mô hình quan hệ dữ liệu - Các khái niệm

 Bài 10: Chuyển đổi từ ER sang mô hình quan hệ

CHƯƠNG 5: NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL (SELECT QUERY LANGUAGE)

 Bài 11: Cài đặt SQL

 Bài 12: Giới thiệu, tạo cấu trúc CSDL

 Bài 13: Giới thiệu, khởi tạo dữ liệu INSERT, UPDATE, DELETE

 Bài 14: Truy vấn dữ liệu phần 1

 Bài 15: Truy vấn dữ liệu phần 2

 Bài 16: Truy vấn dữ liệu phần 3

 Bài 17: Truy vấn dữ liệu ORDER BY, GROUP BY, HAVING

 Bài 18: Truy vấn dữ liệu truy vấn với nhiều điều kiện OR AND

 Bài 19: Truy vấn dữ liệu Tuy vấn lồng

 Bài 20: Truy vấn dữ liệu Phép kết

 Bài 21: Bài tập truy vấn dữ liệu

CHƯƠNG 6: STORE PROCEDURE

 Bài 22: Store Procedure

 NEW: Ràng buộc toàn vẹn

Học Online: Tại đây

Google Driver   |    Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí