KHÓA HỌC LIGHTROOM CLASSIC CC 2018 NEW FEATURES

KHÓA HỌC LIGHTROOM CLASSIC CC 2018 NEW FEATURES

KHÓA HỌC LIGHTROOM CLASSIC CC 2018 NEW FEATURES
KHÓA HỌC LIGHTROOM CLASSIC CC 2018 NEW FEATURES

Tut hướng dẫn mới nhất giới thiệu và sử dụng nhứng tính năng mới của Lightroom Classic CC 2018 đến từ Lynda. Kèm theo file thực hành rất dễ hiểu cho các bạn !

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí