Khóa học lập trình Webservice cho ứng dụng di động

Khóa học lập trình Webservice cho ứng dụng di động

Khóa học lập trình Webservice cho ứng dụng di động
Khóa học lập trình Webservice cho ứng dụng di động

Kho Sinh Viên giới thiệu " Khóa học lập trình Webservice cho ứng dụng di động " " cung cấp cho bạn học các kiến thức cơ bản đến nâng cao để tạo Webservice kết nối với các ứng dụng dành cho các thiết bị di động.

Khóa học gồm 7 phần:

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ .NET WEBSERVICE VÀ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ LẬP TRÌNH

Bài 0: Group hỗ trợ học viên & Đề cương chi tiết Webservice

Bài 1: Giới thiệu .Net WebService

Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service

Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

Bài 4: Cài đặt Visual Studio

PHẦN 2: CÀI ĐẶT IIS WEBSERVER

Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off

Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server

PHẦN 3: LẬP TRÌNH WEBSERVICE SOAP VỚI VISUAL STUDIO

Bài 7: Giới thiệu về SOAP

Bài 8: Tạo dịch vụ truy vấn kiểu dữ liệu cơ sở với SOAP

Bài 9: Tạo dịch vụ truy vấn một đối tượng với SOAP

Bài 10: Tạo dịch vụ truy vấn nhiều đối tượng với SOAP

Bài 11: Tạo dịch vụ thêm mới dữ liệu với SOAP

Bài 12: Tạo dịch vụ sửa dữ liệu với SOAP

Bài 13: Tạo dịch vụ xóa dữ liệu với SOAP

Bài 14: Cài đặt Webservice SOAP lên IIS Webserver

Bài 15: Kiểm tra Webservice SOAP với công cụ WCF Client Test

PHẦN 4: TƯƠNG TÁC DI ĐỘNG ANDROID VỚI WEBSERVICE SOAP

Bài 16: Cách triệu gọi Webservice trả về kiểu cơ sở

Bài 17: Cách triệu gọi Webservice trả về một đối tượng

Bài 18: Cách triệu gọi Webservice trả về một danh sách đối tượng

Bài 19: Cách triệu gọi Webservice thêm dữ liệu

Bài 20: Cách triệu gọi Webservice sửa dữ liệu

Bài 21: Cách triệu gọi Webservice xóa dữ liệu

PHẦN 5: LẬP TRÌNH WEBSERVICE RESTFUL VỚI VISUAL STUDIO

Bài 22: Giới thiệu về RESTful

Bài 23: Tạo Web API với HttpGet

Bài 24: Tạo Web API với HttpPost

Bài 25: Tạo Web API với HttpPut

Bài 26: Tạo Web API với HttpDelete

Bài 27: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver'

Bài 28: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman

Bài 29: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester

PHẦN 6: TƯƠNG TÁC DI ĐỘNG ANDROID VỚI WEBSERVICE RESTFUL

Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpGet

Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPost

Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut

Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete

PHẦN 7: CÁC BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 34: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi

Bài 35: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus

Bài 36: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm

Bài 37: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái

Bài 38: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết

Google Driver

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí