Khoá Học Lập Trình Web Chuyên Nghiệp Với PHP - Level 3

Khoá Học Lập Trình Web Chuyên Nghiệp Với PHP - Level 3

Khoá Học Lập Trình Web Chuyên Nghiệp Với PHP - Level 3
Khoá Học Lập Trình Web Chuyên Nghiệp Với PHP - Level 3

Bạn sẽ học được gì

Tiếp tục với khóa học lập trình web chuyên nghiệp PHP - Level 3, giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giới thiệu đến bạn các thành phần nâng cao hơn trong PHP như:

 • Tìm hiểu về ngôn ngữ SQL, giúp ta tạo ra những phần xử lý với cơ sở dữ liệu cho website.
 • Cách sử dụng ngôn ngữ PHP thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Tìm hiểu sự kết hợp của AJAX và PHP trong việc xây dựng ứng dụng web.

Giới thiệu khóa học

Với các ưu điểm như miễn phí, dễ đọc, thao tác tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cộng đồng sử dụng rộng rãi, thư viện phong phú ... PHP ngày càng phát triển và việc học PHP đã trở nên đặc biệt cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên nào.

Sau khi kết thúc khóa học Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level-2 với những kiến thức mở rộng. Tiếp tục với khóa học lập trình web chuyên nghiệp PHP - Level 3, giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giới thiệu đến bạn các thành phần nâng cao hơn trong PHP như:

 • Tìm hiểu về ngôn ngữ SQL, giúp ta tạo ra những phần xử lý với cơ sở dữ liệu cho website.
 • Cách sử dụng ngôn ngữ PHP thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Tìm hiểu sự kết hợp của AJAX và PHP trong việc xây dựng ứng dụng web.

Nội dung khóa học

 • CHƯƠNG 7: NGÔN NGỮ SQL

  • Bài 0: Group hỗ trợ học viên
  • Bài 1: Mysql
  • Bài 2.1: Sql – Table – 01
  • Bài 2.2: Sql – Table – 02
  • Bài 2.3: Sql – Table – 03
  • Bài 2.4: Sql – Table – 04
  • Bài 2.5: Sql – Table – 05
  • Bài 2.6: Sql – Table – 06
  • Bài 3.1: Sql – Mylty – 01
  • Bài 3.2: Sql – Mylty - 02
  • Bài 3.3: Sql – Mylty - 03
  • Bài 3.4: Sql – Mylty - 04
  • Bài 3.5: Sql – Mylty - 05
  • Bài 3.6: Sql – Mylty - 06
  • Bài 3.7: Sql – Mylty - 07
  • Bài 3.8: Sql – Mylty - 08
  • Bài 4.1: Doing – Database – 01
  • Bài 4.2: Doing – Database - 02
  • Bài 4.3: Doing – Database - 03
  • Bài 4.4: Doing – Database – 04
  • Bài 5: Iud
 • CHƯƠNG 8: PHP & MYSQL

  • Bài 6.1: Connect – 01
  • Bài 6.2: Connect – 02
  • Bài 7.1: Iud – 01
  • Bài 7.2: Iud - 02
  • Bài 7.3: Iud - 02
  • Bài 7.4: Iud – 04
  • Bài 8.1: Select – 01
  • Bài 8.2: Select – 02
  • Bài 9: Sql – Injection
  • Bài 10.1: Class – Database – 01
  • Bài 10.2: Class – Database – 02
  • Bài 10.3: Class – Database – 03
  • Bài 10.4: Class – Database – 04
  • Bài 10.5: Class – Database – 05
  • Bài 11.1: Exe01
  • Bài 11.2: Exe02 – 01
  • Bài 11.3: Exe02 – 02
  • Bài 12.1: Exe03 – 01
  • Bài 12.2: Exe03 – 02
  • Bài 12.3: Exe03 – 03
  • Bài 12.4: Exe03 – 04
  • Bài 12.5: Exe03 – 05
  • Bài 12.6: Exe03 – 06
  • Bài 12.7: Exe03 – 07
  • Bài 12.8: Exe03 – 08
  • Bài 12.9: Exe03 – 09
  • Bài 13.1: Exe04 – 01
  • Bài 13.2: Exe04 – 02
  • Bài 13.3: Exe04 – 03
  • Bài 13.4: Exe04 – 04
  • Bài 13.5: Exe04 – 05
  • Bài 13.6: Exe04 – 06
  • Bài 13.7: Exe04 – 07
  • Bài 14.1: Pagination – 01
  • Bài 14.2: Pagination - 02
  • Bài 14.3: Pagination – 03
 • CHƯƠNG 9: PHP & AJAX

  • Bài 15.1: Json – 01
  • Bài 15.2: Json – 02
  • Bài 16.1: Ajax – 01
  • Bài 16.2: Ajax – 02
  • Bài 16.3: Ajax – 03
  • Bài 16.4: Ajax – 04
  • Bài 16.5: Ajax – 05
  • Bài 17.1: Exe -01
  • Bài 17.2: Exe -02
  • Bài 17.3: Exe -03
  • Bài 17.4: Exe -04
  • Bài 17.5: Exe -05
  • Bài 18.1: Ajax – Form – 01
  • Bài 18.2: Ajax – Form - 02
  • Bài 18.3: Ajax – Form - 03
  • Trắc nghiệm cuối khóa học
  • Đánh giá và góp ý cho khóa học

Fshare

Part 1

Part 2

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí