Khóa Học Lập trình Web Chuyên Nghiệp Với PHP - Level 1

Khóa Học Lập trình Web Chuyên Nghiệp Với PHP - Level 1

Khóa Học Lập trình Web Chuyên Nghiệp Với PHP - Level 1
Khóa Học Lập trình Web Chuyên Nghiệp Với PHP - Level 1

Bạn sẽ học được gì

Khóa học lập trình PHP Level 1 của giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giúp cho các bạn:

- Nắm vững kiến thức căn bản về lập trình PHP một cách đầy đủ và có hệ thống

- Đảm bảo những ai vừa mới bắt đầu cũng có thể nắm bắt được nền tảng cốt lõi

- Phát triển kỹ năng lập trình của mình ở cấp cao hơn

Giới thiệu khóa học

PHP là một ngôn ngữ lập trình Web thông dụng nhất hiện nay, các Website có nền tảng là ngôn ngữ PHP chiếm hơn 70% tổng các Website trên toàn thế giới. Hơn nữa hiện nay có rất nhiều bộ mã nguồn mở hoàn toàn miễn được lập trình bằng PHP như: Wordpress, Joomla, Drupal… Các bạn có thể download các bộ mã nguồn mở này và xây dựng các website một cách nhanh chóng…

Với các ưu điểm như miễn phí, dễ đọc, thao tác tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cộng đồng sử dụng rộng rãi, thư viện phong phú ... PHP ngày càng phát triển và việc học PHP đã trở nên đặc biệt cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên nào.

Khóa học lập trình PHP Level 1 của giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức căn bản về lập trình PHP một cách đầy đủ và có hệ thống, đảm bảo những ai vừa mới bắt đầu cũng có thể nắm bắt được nền tảng cốt lõi để phát triển kỹ năng lập trình của mình ở cấp cao hơn.

Nội dung khóa học

 • PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ PHP

  • Bài 0: Group hỗ trợ học viên
  • Bài 1: Introduce
 • PHẦN 2: PHP CĂN BẢN

  • Bài 3: Operator
  • Bài 2: Variable
  • Bài 4.1: Forrm - Part 1
  • Bài 4.2: Forrm - Part 2 End
  • Bài 5.1: Condition - Part 1
  • Bài 5.2: Condition - Part 2
  • Bài 5.3: Condition - Part 3
  • Bài 5.4: Condition - Part 4 End
  • Bài 6.1: Loop - Part 1
  • Bài 6.2: Loop - Part 2
  • Bài 6.3: Loop - Part 3
  • Bài 6.4: Loop - Part 4
  • Bài 6.5: Loop - Part 5
  • Bài 6.6: Loop - Part 6
  • Bài 6.7: Loop - Part 7 End
  • Bài 7.1: Function - Part 1
  • Bài 7.2: Function - Part 2
  • Bài 7.3: Function - Part 3 End
 • PHẦN 3: THAO TÁC VỚI ARRAY

  • Bài 8.1: Array - Part 1
  • Bài 8.2: Array - Part 2
  • Bài 8.3: Array - Part 3
  • Bài 8.4: Array - Part 4
  • Bài 8.5: Array - Part 5
  • Bài 8.6: Array - Part 6
  • Bài 8.7: Array - Part 7
  • Bài 8.8: Array - Part 8
  • Bài 8.9: Array - Part 9
  • Bài 8.10: Array - Part 10
  • Bài 8.11: Array - Part 11
  • Bài 8.12: Array - Part 12
  • Bài 8.13: Array - Part 13
  • Bài 8.14: Array - Part 14
  • Bài 8.15: Array - Part 15
  • Bài 8.16: Array - Part 16 End
 • PHẦN 4: THAO TÁC VỚI STRING

  • Bài 9.1: String - Part 1
  • Bài 9.2: String - Part 2
  • Bài 9.3: String - Part 3
  • Bài 9.4: String - Part 4
  • Bài 9.5: String - Part 5
  • Bài 9.6: String - Part 6
  • Bài 9.7: String - Part 7
  • Bài 9.8: String - Part 8
  • Bài 9.9: String - Part 9
  • Bài 9.10: String - Part 10
  • Bài 9.11: String - Part 11
  • Bài 9.12: String - Part 12
  • Bài 9.13: String - Part 13
  • Bài 9.14: String - Part 14 End
 • PHẦN 5: THAO TÁC VỚI NUMBER

  • Bài 10.1: Number - Part 1
  • Bài 10.2: Number - Part 2
  • Bài 10.3: Number - Part 3
  • Bài 10.4: Number - Part 4 End
 • PHẦN 6: THAO TÁC VỚI TIME

  • Bài 11.1: Time - Part 1
  • Bài 11.1: Time - Part 2
  • Bài 11.3: Time - Part 3
  • Bài 11.4: Time - Part 4
  • Bài 11.5: Time - Part 5
  • Bài 11.6: Time - Part 6
  • Bài 11.7: Time - Part 7
  • Bài 11.8: Time - Part 8 End
  • Trắc nghiệm cuối khóa học
  • Đánh giá và góp ý cho khóa học


Fshare

Part 1

Part 2

Part 3

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí