Khoá học Lập trình ứng dụng di động và xây dựng 10 ứng dụng iOS với Swift

Khoá học Lập trình ứng dụng di động và xây dựng 10 ứng dụng iOS với Swift

Khoá học Lập trình ứng dụng di động và xây dựng 10 ứng dụng iOS với Swift
Khoá học Lập trình ứng dụng di động và xây dựng 10 ứng dụng iOS với Swift

Chia sẻ hóa học: “Lập trình ứng dụng di động và xây dựng 10 ứng dụng iOS với Swift”. Khóa học này update kiến thức mới nhất nhưng cũng không kém phần đầy đủ về ngôn ngữ lập trình Swift 2 (ngôn ngữ mạnh mẽ, uyển chuyển đã được Apple thay thế cho ngôn ngữ Objective- C lỗi thời).

Bạn sẽ thực sự trở thành lập trình viên IOS khi trực tiếp tham gia xây dựng 10 Apps khác nhau trên Apple. Với những chỉ dẫn cụ thể, chi tiết và lộ trình rèn luyện khoa học,chúng tôi tin rằng bạn sẽ sớm tạo ra được App độc đáo của riêng mình.

Google Driver: Khoá học lập trình iOS với Swift

Mshare : Khoá học lập trình iOS với Swift

4share : Khoá học lập trình iOS với Swift

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải thành công !