Khóa học lập trình tốc độ cao,thời gian thực với Nodejs

Khóa học lập trình tốc độ cao,thời gian thực với Nodejs

Khóa học lập trình tốc độ cao,thời gian thực với Nodejs
Khóa học lập trình tốc độ cao,thời gian thực với Nodejs

Bạn sẽ học được gì

Nắm được cách cài đặt NodeJS trên mọi môi trường

Biết cách sử dụng NPM để quản lý thư viện cho ứng dụng NodeJS

Biết cách làm việc với NodeJS và logic phía Server

Viết được Web Server và ứng dụng Web cơ bản với NodeJS

Xây dựng BLOG cá nhân, tạo được ứng dụng CHAT web

Biết cách triển khai ứng dụng NODEJS trên Internet

Giới thiệu khóa học

Node.js là 1 nền tảng phát triển ứng dụng phía server. Nó sử dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript. Mỗi kết nối đến sẽ sinh ra 1 sự kiện, cho phép hàng chục nghìn user truy cập cùng lúc và tốc độ thì cực nhanh. 

NodeJS hiện đang là 1 Javascript Engine cực hot, được nhiều người ưa chuộng bởi tốc độ nhanh, nhẹ, đơn giản và thư viện hỗ trợ phong phú. 

Vậy còn chần chờ gì nữa mà không Update xu thế!  

Khoá học "Lập trình web với NodeJS" sẽ hướng dẫn bạn từng bước để xây dựng các ứng dụng Web thời gian thực, tốc độ cao: BLOG cá nhân, CHAT nhóm,..

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu và cài đặt môi trường

 Bài 1: Cài đặt NodeJS trên Windows

 Bài 2: Cài đặt NodeJS trên Linux - Ubuntu

 Bài 3: Cài đặt NodeJS trên MacOS

 Bài 4: Viết ứng dụng Helloworld với NodeJS

 Phần 2: Làm việc với NodeJS

 Bài 5: Node module, module.export và require

 Bài 6: Sử dụng NPM để quản lý package và module trong NodeJS

 Bài 7: File System và làm việc với file trong NodeJS

 Bài 8: Asynchronous và Callback function trong NodeJS

 Bài 9: Asynchronous và cách dùng Promise trong NodeJS

 Bài 10: Tạo webserver cơ bản với HTTP module

 Bài 11: Tạo Webservice API trả về JSON với HTTP module

 Phần 3: Làm việc với ExpressJS Framework

 Bài 12: Cài đặt ExpressJS, xây dựng cấu trúc thư mục cho dự án

 Bài 13: ExpressJS route

 Bài 14: Cài đặt một số middleware cần thiết: body-passer, session

 Bài 15: Tích hợp Template Engine EJS với ExpressJS

 Bài 16: Cấu hình Static folder JS, CSS, IMAGE

 Phần 4: Cài đặt và kết nối CSDL MySQL

 Bài 17: Cài đặt MySQL trên windows và linux. Một số thao tác lệnh cơ bản

 Bài 18: Kết nối với MySQL trong NodeJS

 Phần 5: Xây dựng module Đăng Ký và Đăng nhập

 Bài 19: Thiết kế Cơ sở dữ liệu

 Bài 20: Xây dựng giao diện Đăng ký

 Bài 21: Route và viết logic controller cho chức năng Đăng Ký

 Bài 22: Viết logic model cho chức năng đăng ký

 Bài 23: Mã hoá password với bcrypt module

 Bài 24: Xây dựng giao diện Đăng nhập

 Bài 25: Route và logic controller cho chức năng đăng nhập (Phần 1)

 Bài 26: Route và logic controller cho chức năng đăng nhập (Phần 2)

 Phần 6: Xây dựng trang quản trị CMS cho BLOG

 Bài 27: Thiết kế Cơ sở dữ liệu

 Bài 28: Xây dựng giao diện trang Admin Dashboard - liệt kê danh sách bài viết

 Bài 29: Route và Logic trang Admin Dashboard

 Bài 30: Xây dựng giao diện trang thêm mới bài viết

 Bài 31: Lập trình logic cho chức năng thêm mới bài viết

 Bài 32: Xử lý thông báo lỗi trong trang thêm mới bài viết

 Bài 33: Xây dựng giao diện trang cập nhật bài viết

 Bài 34: Lập trình logic cho chức năng cập nhật bài viết

 Bài 35: Xây dựng API xoá bài viết

 Bài 36: Xây dựng Trang danh sách users

 Bài 37: Xử lý session

 Phần 7: Xây dựng BLOG cá nhân

 Bài 38: Xây dựng giao diện trang chủ Blog

 Bài 39: Route và Logic lấy dữ liệu cho trang chủ

 Bài 40: Xây dựng trang chi tiết bài viết

 Bài 41: Xây dựng trang About cho Blog

 Phần 8: Xây dựng ứng dụng CHAT thời gian thực với NodeJS và Socket.IO

 Bài 42: Cài đặt SocketIO

 Bài 43: Xây dựng giao diện Chat đơn giản

 Bài 44: Kết nối Socket giữa Client và Server

 Bài 45: Lập trình logic khi người dùng tham gia chat

 Bài 46: Lập trình Logic khi người dùng gửi message chat

 Bài 47: Lập trình logic khi người dùng Disconnect chat

 Bài 48: Hoàn thiện ứng dụng chat

 Phần 9: Triển khai ứng dụng NodeJS trên Server

 Bài 49: Import cơ sở dữ liệu

 Bài 50: Cài đặt PM2 để chạy ứng dụng NodeJS

 Bài 51: Cài đặt Webserver Nginx và cấu hình Proxy sang ứng dụng NodeJS

 Bài 52: Thiết lập tên miền cho ứng dụng

Học Online: Tại đây

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí