Khóa học Lập trình Python từ Zero – Hero

Khóa học Lập trình Python từ Zero – Hero

Khóa học Lập trình Python từ Zero – Hero
Khóa học Lập trình Python từ Zero – Hero

 Khóa học Lập trình Python từ Zero – Hero [Tiếng Việt]. Khóa học này giúp bạn có được 1 nền tảng vững chắc từ ngôn ngữ Python để xây dựng website , game , application hoặc automation. Bạn sẽ tự tin phỏng vấn vào các công ty với mức lương từ 500$ – 800$.

Lý do bạn nên học Python:

  1. Python là ngôn ngữ mới và rất dễ học.
  2. Python là ngôn ngữ hàng đầu tại các đất nước trên thế giới nhất là Châu Âu. Và bạn cũng đã biết tương lai Việt Nam sẽ được hội nhập với các nước trên thế giới vậy cho nên nguồn lực cho mã nguồn Python là cực kì nhiều.Vì đa phần các nước châu Âu họ đều sài Python thay cho C.
  3. Python là ngôn ngữ giúp bạn viết được trên đa nền tảng nên ví dụ như lập trình website , lập trình di động và cả lập trình game thì Python đều có thể làm được.
  4. Đảm bảo đây là nội dung đầy đủ và kỹ càng nhất về ngôn ngữ lập trình Python để từ đó bạn có thể áp dụng Python vào các công việc bạn muốn hướng tới hoặc tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho bạn.

Driver: Lập trình Python từ Zero – Hero

Mshare: Lập trình Python từ Zero – Hero

Pass giải nén: khosinhvien.com

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải thành công !