Khóa Học Lập Trình Matlab

Khóa Học Lập Trình Matlab

Khóa Học Lập Trình Matlab
Khóa Học Lập Trình Matlab

Bạn sẽ học được gì

Thành thạo lập trình Matlab từ cơ bản đến nâng cao

Tiết kiệm thời gian và công sức trong học tập và nghiên cứu

Tự giải quyết các bài toán về giải tích số, xử lý tín hiệu số, xử lý đồ họa trong quá trình lập trình

Vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng 

Giới thiệu khóa học

MATLAB (Matrix laboratory) là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks.

MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

MATLAB giúp đơn giản hóa việc giải quyết các bài toán tính toán kĩ thuật so với các ngôn ngữ lập trình truyền thống như C, C++, và Fortran.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan

 Bài 1: Giới thiệu về khóa học

 Bài 2: Giao diện

 Bài 3: Tạo biến

 Bài 4: Các toán tử đại số

 Bài 5: Các hàm được xây dựng sẵn

 Bài 6: Viết chương trình đơn giản

 Phần 2: Chuỗi kí tự và vector (Mảng 1 chiều)

 Bài 7: Cơ bản về chuỗi kí tự

 Bài 8: Nhận thông tin từ người dùng và hiển thị dữ liệu

 Bài 9: Vector và các toán tử

 Phần 3: Đồ họa 2D trong Matlab

 Bài 10: Hàm plot

 Bài 11: Vẽ đồ thị 1 số hàm đơn giản

 Bài 12: Xây dựng nhiều đồ thị trên 1 khung đồ họa

 Bài 13: Thêm đường thẳng và các kí tự

 Phần 4: Ma trận (Mảng 2 chiều)

 Bài 14: Khai báo ma trận

 Bài 15: Toán tử ma trận

 Bài 16: Các hàm đặc biệt và hệ phương trình tuyến tính

 Phần 5: Cấu trúc điều khiển chương trình

 Bài 17: Các toán tử quan hệ và logic

 Bài 18: Cấu trúc điều kiện if-else

 Bài 19: Cấu trúc điều kiện if-else-ifend

 Bài 20: Thực hành cấu trúc điều kiện

 Bài 21: Cấu trúc vòng lặp for

 Bài 22: Cấu trúc vòng lặp while

 Bài 23: Bài tập thực hành cấu trúc vòng lặp

 Bài 24: Cấu trúc Lựa chọn

 Bài 25: Thực hành các cấu trúc điều khiển

 Bài 26: Khai báo hàm

 Bài 27: Thực hành xây dựng hàm người dùng

 Phần 6: Đồ họa 3D trong Matlab

 Bài 28: Xây dựng đồ họa 3D

 Bài 29: Bài tập thực hành vẽ đồ thị 3D của các hàm 2 biến

 Phần 7: Bài tập tổng hợp

 Bài 30: Bài tập tổng hợp cuối khóa (P1)

 Bài 31: Bài tập tổng hợp cuối khóa (P2)

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí