Khóa học lập trình JAVA nâng cao

Khóa học lập trình JAVA nâng cao

Khóa học lập trình JAVA nâng cao
Khóa học lập trình JAVA nâng cao

Lợi ích từ khóa học

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java.

Có thể lập trình quản lý cơ sở dữ liệu.

Viết được phần mềm quản lý (liên quan đến cơ sở dữ liệu) cho khách hàng.

Dễ dàng tiến tới lập trình trên Android.

Đối tượng mục tiêu

 • Bất cứ ai muốn học lập trình với Java.
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình Java.
 • Sinh viên không học công nghệ thông tin muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tổng quát

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình Java.

- Tiếp cận được 4 loại cơ sở dữ liệu phổ biến: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL và Oracle cũng như cách thức lập trình với 4 loại cơ sở dữ liệu này.

- Tiếp cận được JPA để nâng cao hiệu suất lập trình cơ sở dữ liệu với Java.

- Sau khi hoàn thành khóa học, có thể tự viết được dự án liên quan tới quản trị cơ sở dữ liệu và đặc biệt dễ dàng tiến tới lập trình trên Android.

- Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi... cấu trúc điều khiển trong Java, phương thức, lớp,...).

- Các khái niệm liên quan tới lập trình hướng đối tượng.

- Các kiến thức về lập trình xử lý giao diện người dùng từ cơ bản tới nâng cao.

- Các kiến thức liên quan tới hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

- Cách cấu hình và kết nối dữ liệu.

- Cách thức truy vấn và tương tác dữ liệu.

- Kỹ thuật JPA để nâng cao hiệu suất lập trình cơ sở dữ liệu.

Yêu cầu của khóa học

 • Máy tính có kết nối Internet.
 • Môi trường yên tĩnh.

Giáo trình

 • LẬP TRÌNH XỬ LÝ GIAO DIỆN CƠ BẢN TRONG JAVA

  Bài 1: GIỚI THIỆU: GÓI SWING, JFRAME, JPANEL

  Bài 2: GIỚI THIỆU: CÁC LOẠI LAYOUT MANAGER QUAN TRỌNG THƯỜNG DÙNG

  Bài 3: GIỚI THIỆU: JPANEL, JTEXTFIELD, JBUTTON, CÁC KỸ THUẬT GẮN SỰ KIỆN

  Bài 4: GIỚI THIỆU: BORDER, BORDER TITLE, JTEXTAREA, JSCROLLPANE, JCHECKBOX, JRADIOBUTTON - BUTTONGROUP

  Bài 5: GIỚI THIỆU: JCOMBOBOX, JLIST

  Bài 6: PROJECT THỰC TẾ: QUẢN LÝ SINH VIÊN

 • LẬP TRÌNH XỬ LÝ GIAO DIỆN NÂNG CAO JAVA

  Bài 7: LẬP TRÌNH XỬ LÝ GIAO DIỆN NÂNG CAO: SPLIT PANES, JTABLE

  Bài 8: LẬP TRÌNH XỬ LÝ GIAO DIỆN NÂNG CAO: JTREE

  Bài 9: LẬP TRÌNH XỬ LÝ GIAO DIỆN NÂNG CAO: JMENUBAR, CONTEXT MENU, JTOOLBAR

  Bài 10: LẬP TRÌNH XỬ LÝ GIAO DIỆN NÂNG CAO: JTABBEDPANE

  Bài 11: CÁC LOẠI DIALOG THƯỜNG DÙNG: JOPTIONPANE, JFILECHOOSER

  Bài 12: PROJECT THỰC TẾ: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

 • Lập trình Cơ sở dữ liệu với Microsoft Access

  Bài 13: Giới thiệu về Microsoft Access

  Bài 14: Cách kết nối Microsoft Access bằng "ucanaccess"

  Bài 15: Sử dụng "Statement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft Access

  Bài 16: Sử dụng "Statement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft Access

  Bài 17: Sử dụng "Statement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access

  Bài 18: Sử dụng "Statement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft Access

  Bài 19: Sử dụng "PreparedStatement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft Access

  Bài 20: Sử dụng "PreparedStatement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft Access

  Bài 21: Sử dụng "PreparedStatement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access

  Bài 22: Sử dụng "PreparedStatement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft Access

  Bài 23: Project thực tế - Quản lý công văn

 • Lập trình Cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server

  Bài 24: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

  Bài 25: Cách kết nối Microsoft SQL Server bằng SqlJDBC

  Bài 26: Sử dụng "Statement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft SQL Server

  Bài 27: Sử dụng "Statement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft SQL Server

  Bài 28: Sử dụng "Statement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server

  Bài 29: Sử dụng "Statement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft SQL Server

  Bài 30: Sử dụng "PreparedStatement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft SQL Server

  Bài 31: Sử dụng "PreparedStatement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft SQL Server

  Bài 32: Sử dụng "PreparedStatement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server

  Bài 33: Sử dụng "PreparedStatement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft SQL Server

  Bài 34: Sử dụng CallableStatement để truy suất Store Procedure trong Microsoft SQL Serve

  Bài 35: Project thực tế - Quản lý sản phẩm

 • Lập trình cơ sở dữ liệu với MySQL

  Bài 36: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MysQL

  Bài 37: Cách kết nối MySQL bằng MySql JDBC

  Bài 38: Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong MySql

  Bài 39: Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong MySql

  Bài 40: Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong MySql

  Bài 41: Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong MySql

  Bài 42: Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong MySql

  Bài 43: Sử dụng PreparedStatement để thêm mới dữ liệu trong MySql

  Bài 44: Sử dụng PreparedStatement để thay đổi dữ liệu trong MySql

  Bài 45: Sử dụng PreparedStatement để xóa bỏ dữ liệu trong MySql

  Bài 46: Project thực tế - Quản lý sách

 • Lập trình cơ sở dữ liệu với Oracle

  Bài 47: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle

  Bài 48: Cách kết nối Oracle bằng oJDBC7

  Bài 49: Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong Oracle

  Bài 50: Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong Oracle

  Bài 51: Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong Oracle

  Bài 52: Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong Oracle

  Bài 53: Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong Oracle

  Bài 54: Sử dụng PreparedStatement để thêm mới dữ liệu trong Oracle

  Bài 55: Sử dụng PreparedStatement để thay đổi dữ liệu trong Oracle

  Bài 56: Sử dụng PreparedStatement để xóa bỏ dữ liệu trong Oracle

  Bài 57: Project thực tế - Quản lý sinh viên

 • Lập trình cơ sở dữ liệu với JPA

  Bài 58: Giới thiệu JPA(Java Persistence API)

  Bài 59: Triển khai dự án quản lý Khách hàng bằng Hibernate - JPA (trên hệ cơ sở dữ liệu Triển khai dự án quản lý Khách hàng bằng Hibernate - JPA (trên hệ cơ sở dữ liệu SQL SERVER)

 • Giới thiệu về Windowbuilder Pro Eclipse

  Bài 60: Cách cài đặt plug in Windowbuilder Pro cho Eclipse

  Bài 61: Cách sử dụng gói Windowbuilder Pro Eclipse

Học Online: Tại đây

Fshare   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí