Khoá học Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản

Khoá học Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản

Khoá học Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản
Khoa-hoc-Lap-trinh-C#-trong-5-tuan-Co ban
Khoá học Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản

Lợi ích từ khóa học

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#

Có khả năng phát triển phần mềm ứng dụng bằng C#

Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Là nền tảng để tiếp tục học tương tác cơ sở dữ liệu với ADO.NET, LINQ, WPF

Đối tượng mục tiêu

 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
 • Sinh viên không học công nghệ thông tin muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Tổng quát

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
- Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
- Học viên có thể tiếp tục học C# nâng cao với phần tương tác cơ sở dữ liệu
- Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C# (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong C#, phương thức, lớp....)
- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
- Xử lý chuỗi, mảng, collections
- Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ.

Yêu cầu của khóa học

 • Tinh thần đam mê học hỏi và kiên nhẫn. Khóa học có thời lượng rất dài. Vì vậy, để đạt được thành công, bạn phải cực kỳ kiên nhẫn. "Có công mài sắt, có ngày nên kim"!
 • Máy tính, laptop cấu hình ổn định
 • Ổ cứng tối thiểu 250 GB
 • RAM tối thiểu 4GB (đề nghị 8GB)
 • Hệ điều hành Win 10, 64 bit (đề nghị)
 • Main hỗ trợ ảo hóa

Giáo trình

 • Giới thiệu về lập trình C#, cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình

  Bài 1: Giới thiệu đề cương chi tiết của khóa học (Phần 1)

  Bài 2: Giới thiệu đề cương chi tiết của khóa học (Phần 2)

  Bài 3: Giới thiệu C#

  Bài 4: Cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình Visual Studio

 • Tổng quan lập trình C#

  Bài 5: Kiểu dữ liệu, biến và biểu thức (Phần 1)

  Bài 6: Kiểu dữ liệu, biến và biểu thức (Phần 2)

  Bài 7: Các phép toán trong C# (Phần 1)

  Bài 8: Các phép toán trong C# (Phần 2)

  Bài 9: Các ghi chú trong C#

  Bài 10: Các cấu trúc điều kiện

  Bài 11: Các cấu trúc lặp (Phần 1)

  Bài 12: Các cấu trúc lặp (Phần 2)

  Bài 13: Hàm trong C# (Phần 1)

  Bài 14: Hàm trong C# (Phần 2)

  Bài 15: Một số thư viện thường dùng trong C# (Phần 1)

  Bài 16: Một số thư viện thường dùng trong C# (Phần 2)

  Bài 17: Project tổng hợp - Game đoán số

 • Cách thức debug và xử lý biệt lệ trong C#

  Bài 18: Debug trong C#

  Bài 19: Xử lý biệt lệ trong C#

 • Chuỗi, mảng và collection trong C#

  Bài 20: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi (Phần 1)

  Bài 21: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi (Phần 2)

  Bài 22: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi (Phần 3)

  Bài 23: Mảng (Phần 1)

  Bài 24: Mảng (Phần 2)

  Bài 25: List

  Bài 26: Dictionary

  Bài 27: Project Demo: Tra cứu từ điển Anh - Việt

 • Lập trình hướng đối tượng trong C#

  Bài 28: Các khái niệm liên quan tới lớp và đối tượng

  Bài 29: Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp (Phần 1)

  Bài 30: Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp (Phần 2)

  Bài 31: Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp (Phần 3)

  Bài 32: Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp (Phần 4)

  Bài 33: Xây dựng các lớp kế thừa trong C# (Phần 1)

  Bài 34: Xây dựng các lớp kế thừa trong C# (Phần 2)

  Bài 35: Xây dựng các lớp kế thừa trong C# (Phần 3)

  Bài 36: Xây dựng phần mềm: Quản lý nhân viên theo OOP (Phần 1)

  Bài 37: Xây dựng phần mềm: Quản lý nhân viên theo OOP (Phần 2)

  Bài 38: Xây dựng phần mềm: Quản lý nhân viên theo OOP (Phần 3)

 • Lập trình Windows Form cơ bản trong C#

  Bài 39: Giới thiệu về Windows Form (Phần 1)

  Bài 40: Giới thiệu về Windows Form (Phần 2)

  Bài 41: Giới thiệu về thanh công cụ Toolbox & Properties

  Bài 42: MessageBox

  Bài 43: Panel & SplitContainer

  Bài 44: Các control cơ bản nhất: Label,Textbox, Button

  Bài 45: Checkbox, RadioButton

  Bài 46: Picturebox

  Bài 47: DateTimePicker & MonthCalendar

  Bài 48: ListBox (Phần 1)

  Bài 49: ListBox (Phần 2)

  Bài 50: ComboBox

  Bài 51: CheckedListBox

  Bài 52: Project tổng hợp - Quản lý sản phẩm (Phần 1)

  Bài 53: Project tổng hợp - Quản lý sản phẩm (Phần 2)

  Bài 54: Project tổng hợp - Quản lý sản phẩm (Phần 3)

 • Các bài tập rèn luyện tổng hợp - Có đáp án

  Bài 55: Bài tập rèn luyện 1 - Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime (Phần 1)

  Bài 56: Bài tập rèn luyện 1 - Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime (Phần 2)

  Bài 57: Bài tập rèn luyện 2 - Chương trình tính tiền bán sách (Phần 1)

  Bài 58: Bài tập rèn luyện 2 - Chương trình tính tiền bán sách (Phần 2)

  Bài 59: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi (Phần 1)

  Bài 60: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi (Phần 2)

  Bài 61: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi (Phần 3)

  Bài 62: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi (Phần 4)

  Bài 63: Bài tập rèn luyện 4 - Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim (Phần 1)

  Bài 64: Bài tập rèn luyện 4 - Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim (Phần 2)

  Bài 65: Bài tập rèn luyện 4 - Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim (Phần 3)

  Bài 66: Bài tập rèn luyện 5 - Thiết kế giao diện tương tác với mảng

 • Các bài tập rèn luyện tổng hợp - tự giải

  Bài 67: Bài tập rèn luyện 6 - Thiết kế màn hình hóa đơn bán xe

  Bài 68: Bài tập rèn luyện 7 - Viết Game Caro 2 người chơi với nhau

  Bài 69: Bài tập rèn luyện 8 - Viết phần mềm kiểm tra gõ phím

  Bài 70: Bài tập rèn luyện 9 - Viết phần mềm tương tự MsPaint

  Bài 71: Bài tập rèn luyện 10 - Viết game Xếp hình

 • Tổng kết khóa học

  Bài 72: Tổng kết toàn bộ khóa học

Học Online: Tại đây

Fshare   |    Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí