Khóa Học Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL

Khóa Học Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL

Khóa Học Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL
Khóa Học Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL

Lợi ích từ khóa học

Sau khi học xong có thể tự lập trình Backend cho bất kì FrontEnd HTML nào bằng Node JS.

Bạn muốn tiếp cận công nghệ lập trình web bằng Node JS nhanh nhất qua bài thực hành?

Bạn muốn tìm hiểu về lập trình Node JS một cách bài bản nhưng chưa biết bắt đàu từ đâu.

Đối tượng mục tiêu

 • Bạn là sinh viên, bạn muốn tối ưu tốc độ xử lý của website.

Tổng quát

Nội dung trong khoá học nằm ở tầng cơ bản mục đích để tiếp cận nhanh và hiểu được bản chất và cách sử dụng Node JS, cung cấp kiến thức toàn diện các phần của lập trình Node JS.

Với khoá học này bạn sẽ:
- Nắm được kiến thức bài bản từ đầu về Node JS.
- Học từ đầu về cách thao tác với cơ sở dữ liệu dạng NoSQL là MongoDB.
- Hiểu cách xử lý Router trong lập trình Node JS.
- Học cách tích hợp Node JS với 2 cơ sở dữ liệu rất mạnh là MongoDB và PostgreSQL.
- Thành thạo kĩ năng lập trình Node JS, MongoDB, PostGreSQL qua việc bài tập thực hành chi tiết.

Yêu cầu của khóa học

 • Máy tính cấu hình bình thường. Khuyến cáo Ram từ 4G trở lên.

Giáo trình

 • Cài đặt công cụ lập trình

  Bài 1: Giới thiệu khoá học

  Bài 2: Cài đặt node js 8

 • Cài đặt Visual Studio Code và giới thiệu các tính năng

  Bài 3: Cài đặt editor - visual studio code

  Bài 4: Giới thiệu sơ lược về giao diện vscode

  Bài 5: Các tính năng hay sử dụng trong vscode

 • Cú pháp cơ bản và cách chạy chương trình Node JS

  Bài 6: Ba phương pháp để chạy một chương trình node js

  Bài 7: Cú pháp cơ bản lập trình node js

 • Sử dụng Module và NPM trong Node JS

  Bài 8: Module - điểm khác biệt với javascript

  Bài 9: Sử dụng NPM thế nào

  Bài 10: Up module lên NPM thế nào

 • Dựng webserver và 2 cách đọc file HTML trong Node JS

  Bài 11: Hàm dựng Webserver trong node js

  Bài 12: Viết mã HTML trong js

  Bài 13: Cách đọc file HTML bằng Node Js

  Bài 14: Cách số 2 đọc file HTML bằng Node js

 • Thực hành với Router và Module trong Node JS

  Bài 15: Sử dụng Router trong node JS

  Bài 16: Thực hành với router và module

 • Giới thiệu Framework Express và cài đặt các module phụ thuộc

  Bài 17: Framework Express cho node js

  Bài 18: Cài đặt Express và các Module phụ thuộc

 • Khởi động Express với template engine EJS

  Bài 19: Khởi động Express với template engine EJS

  Bài 20: Học cú pháp EJS

 • Kết nối Router với view EJS

  Bài 21: Sử dụng Router và kết nối giao diện EJS với Router

  Bài 22: Thao tác với JSON trong EJS

  Bài 23: Cài đặt nhận dạng ngôn ngữ EJS và snippet

 • Luyện tập Multer và MongoDB qua bài thực hành

  Bài 104: Luyện tập Multer và MongoDB qua bài thực hành

  Bài 105: Setup cơ bản Multer

  Bài 106: Xử lý upload nhiều file phía frontend

  Bài 107: Xử lý upload phía server

  Bài 108: Chuẩn hoá dữ liệu upload dưới dạng mảng

  Bài 109: Xử lý 2 form lồng nhau trong cùng một view thế nào

  Bài 110: Phân tích và tạo dữ liệu sản phẩm

  Bài 111: Tạo model trong Mongoose

  Bài 112: Thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

  Bài 113: Đổ dữ liệu từ mongodb ra view

  Bài 114: Hoàn thiện ứng dụng

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí