Khóa học lập trình Android và Kiếm tiền từ tạo App

Khóa học lập trình Android và Kiếm tiền từ tạo App

Khóa học lập trình Android và Kiếm tiền từ tạo App
Khóa học lập trình Android và Kiếm tiền từ tạo App

Lợi ích từ khóa học

** Khóa học cung cấp 179 bài giảng từ cơ bản đến chuyên sâu, tổng quan về lập trình Android

Sau khóa học này học viên sẽ:

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java

Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao

Biết cách tạo ra cac ứng dụng Android cơ bản với các kiến thức: làm giao diện (UI), các component cơ bản của Android, cách xử lí logic trong app, cách lưu trữ dữ liệu, làm việc với networking, xử lí ngầm ở background

Có khả năng tạo được những ứng dụng Android, ứng dụng game Android

Biết cách upload những ứng dụng Android lên google play để kiếm tiền từ ứng dụng

Đối tượng mục tiêu

 • Sinh viên đang theo học khối ngành CNTT
 • Những người làm việc trong lĩnh vực CNTT
 • Bất cứ ai tìm hiểu và theo đuổi lập trình ứng dụng Android, tạo thêm nguồn thu nhập cho bản thân

 

Tổng quát

Dưới sự hướng dẫn và giảng dạy của giảng viên Lưu Quốc Tuấn, người có hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình mobile và giảng dạy về Android, chúng tôi hân hạnh mang đến cho bạn khóa học "Lập trình Android và Kiếm tiền từ tạo App", một khóa học giúp các bạn học viên được trải nghiệm kiến thức tổng quan và bài bản nhất về Android:

- Mở đầu khóa học sẽ củng cố kiến thức về tư duy lập trình OOP (một trong những kiến thức nền tảng căn bản mà các lập trình viên đều cần nắm vững trước khi tiếp cần với bất cứ một ngôn ngữ lập trình cao cấp nào như Java, .net

- Tiếp đó khóa học sẽ giúp học viên kiến thức tổng quát về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp....)

- Cung cấp những kiến thức cốt lõi cơ bản về 1 ứng dụng Android bằng cách nói về vòng đời của một ứng dụng

- Cung cấp kiến thức về thành phần cơ bản cấu thành nên ứng dụng android ( activity + intent +content provider + service)

- Hướng dẫn thực hành tạo ứng dụng android: ứng dụng quản lý, ứng dụng media, ứng dụng trên Google play

- Hướng dẫn cách kiếm tiền từ các ứng dụng trên google play

- Cung cấp một số thủ thuật cơ bản về ASO (Cách đặt tên ứng dụng, SEO từ khóa lên top, kiếm tiền từ quảng cáo, từ số lượt tải ứng dụng ....)

Đến với khóa học này, học viên sẽ có cơ hội tiếp cận với các phương pháp design pattern dễ dàng. Với việc kết hợp lí thuyết với thực hành học viên sẽ năm vững kiến thức lí thuyết được ứng dụng trong thực tế công việc sau này khi đi tuyển dụng, làm các ứng dụng riêng cho mình...

Khóa học không hướng đến việc cầm tay chỉ việc cho HV mà hướng đến mục tiêu làm cho HV hiểu thật sâu bản chất của vấn đề từ đó nắm vững kiến thức để có thể tự giải quyết các bài toán của mình.

Hãy bắt đầu khám phá Android ngay thôi !

Yêu cầu của khóa học

 • Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình
 • Máy tính có kết nối Internet
 • Môi trường học yên tĩnh, khuyến khích sử dụng tai nghe trong quá trình học

Giáo trình

 • Lập trình hướng đối tượng

  Bài 1: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng (OOP)

  Bài 2: Khái niệm lập trình hướng đối tượng

  Bài 3: Lớp và đối tượng

  Bài 4: Hàm khởi tạo

  Bài 5: Tính kế thừa trong OOP

  Bài 6: Các tùy biến: Private, Protected, Public, Default

  Bài 7: Các tùy biến: ví dụ minh họa

  Bài 8: Nạp chồng và ghi đè

  Bài 9: Nạp chồng và ghi đè: Ví dụ minh họa

  Bài 10: Lớp trừu tượng và hàm trừ tượng

  Bài 11: Interface

  Bài 12: Khái niệm "is A" và "has A"

  Bài 13: Đa hình

  Bài 14: Kiểu dữ liệu: String

  Bài 15: Khai báo: Final, Static - phần 1

  Bài 16: Khai báo: Final, Static - phần 2

  Bài 17: Tìm hiểu về bộ nhớ Heap & Stack và cơ chế giải phóng bộ nhớ GC

  Bài 18: Câu lệnh điều kiện (if/else)

  Bài 19: Câu lệnh Switch/case

  Bài 20: Câu lệnh for/ foreach - phần 1

  Bài 21: Câu lệnh for/ foreach - phần 2

  Bài 22: Bắt ngoài lệ (Try/Catch/Finally)

  Bài 23: Các kiểu dữ liệu đặc biệt: arrayList

  Bài 24: các kiểu dữ liệu đặc biệt: hasmap

  Bài 25: Xử lí đa luồng - Thread

  Bài 26: Xử lí đa luồng - Thread: ví dụ minh họa

  Bài 27: Tổng kết chương 1

 • Giới thiệu về lập trình Android và cài đặt công cụ

  Bài 28: Giới thiệu về Android

  Bài 29: Cài đặt môi trường

 • Làm quen với Android Studio

  Bài 30: Giới thiệu về các thành phần của Android Studio

  Bài 31: Tạo một project Android

  Bài 32: Cấu trúc của một project Android

  Bài 33: Chạy ứng dụng trên máy ảo Android

  Bài 34: chạy ứng dụng trên máy ảo Genymotion & máy thật

 • Activity

  Bài 35: Activity là gì?

  Bài 36: Activity stack

  Bài 37: Vòng đời của activity - phần 1

  Bài 38: Vòng đời của activity - phần 2

  Bài 39: Intent - Khái niệm, các trường hợp sử dụng và phân loại

  Bài 40: Intent - Cấu trúc Intent

  Bài 41: Nhảy activity - phần 1

  Bài 42: Nhảy activity - phần 2

  Bài 43: Truyền dữ liệu qua các activity

  Bài 44: Khởi động activity có kết quả trả về - các trường hợp sử dụng

  Bài 45: Khởi động activity có kết quả trả về - ví dụ minh họa - phần 1

  Bài 46: Khởi động activity có kết quả trả về - ví dụ minh họa - phần 2

  Bài 47: Khởi động activity có kết quả trả về - ví dụ minh họa - phần 3

  Bài 48: Khai báo và đặt thuộc tính của một Activity

  Bài 49: Tổng kết chương 4

 • View & Các điều khiển cơ bản

  Bài 50: Giới thiệu chương 5

  Bài 51: LinearLayout

  Bài 52: Demo Calculator - phần 1

  Bài 53: Demo Calculator - phần 2

  Bài 54: RelativeLayout

  Bài 55: Demo RelativeLayout

  Bài 56: TextView

  Bài 57: EditText

  Bài 58: Image view

  Bài 59: WebView - phần 1

  Bài 60: WebView - phần 2

  Bài 61: RadioButton

  Bài 62: CheckBox - phần 1

  Bài 63: CheckBox - phần 2

  Bài 64: Spinner

  Bài 65: Action bar (ToolBar) - giới thiệu

  Bài 66: Action bar (ToolBar) - ví dụ minh họa

  Bài 67: Project Convert Tool - phần 1

  Bài 68: Project Convert Tool - phần 2

  Bài 69: Project Convert Tool - phần 3

  Bài 70: Project Convert Tool - phần 4

  Bài 71: Project Convert Tool - phần 5

  Bài 72: Tổng kết chương 5

 • UI design/đa màn hình

  Bài 73: Giới thiệu chương 6

  Bài 74: Vấn đề đa màn hình trong lập trình Android

  Bài 75: Dùng file dimension (phần 1)

  Bài 76: Dùng file dimension (phần 2)

  Bài 77: Phân biệt dp, px, sp

  Bài 78: l,m,h,x,xx resource

  Bài 79: Tạo drawble bằng xml

  Bài 80: Style

  Bài 81: Game Freaking Math P1

  Bài 82: Game Freaking Math P2

  Bài 83: Game Freaking Math P3

  Bài 84: Game Freaking Math P4

  Bài 85: Game Freaking Math P5

 • ListView/GridView/Tab Selector

  Bài 86: ListView cơ bản - cơ chế làm việc

  Bài 87: ListView cơ bản - ví dụ minh họa phần 1

  Bài 88: ListView cơ bản - ví dụ minh họa phần 2

  Bài 89: ListView cơ bản - ví dụ minh họa phần 3

  Bài 90: ListView cơ bản - ví dụ minh họa phần 4

  Bài 91: ListView nâng cao - phần 1

  Bài 92: ListView nâng cao - phần 2

  Bài 93: Bắt sự kiện trên ListView 1

  Bài 94: Bắt sự kiện trên ListView 2

  Bài 95: Bắt sự kiện trên listview 3

  Bài 96: Bắt sự kiện trên listview 4

  Bài 97: GridView

  Bài 98: ViewPager

  Bài 99: Study English App - phần 1

  Bài 100: Study English App - phần 2

  Bài 101: Study English App - phần 3

  Bài 102: Study English App - phần 4

  Bài 103: Study English App - phần 5

  Bài 104: Tổng kết chương 7

 • BroadcastReceiver

  Bài 105: Giới thiệu chương 8

  Bài 106: Các trường hợp nào sử dụng BroadcastReceiver?

  Bài 107: Cơ chế làm việc của BroadcastReceiver

  Bài 108: Đăng kí broadcast receiver trong manifest - phần 1

  Bài 109: Đăng kí broadcast receiver trong manifest - phần 2

  Bài 110: Đăng kí broadcast receiver trong code - phần 1

  Bài 111: Đăng kí broadcast receiver trong code - phần 2

  Bài 112: Tổng kết chương 8

 • Làm việc với networking/parser dữ liệu

  Bài 113: Giới thiệu chương 9

  Bài 114: Cách làm việc và chú ý khi làm việc với networking phần 1

  Bài 115: Cách làm việc và chú ý khi làm việc với networking phần 2

  Bài 116: Cách làm việc và chú ý khi làm việc với networking phần 3

  Bài 117: Parser XML - phần 1

  Bài 118: Parser XML - phần 2

  Bài 119: Parser JSON - phần 1

  Bài 120: Parser JSON - phần 2

  Bài 121: Wiki Country - phần 1

  Bài 122: Wiki Country - phần 2

  Bài 123: Wiki Country - phần 3

  Bài 124: Wiki Country - phần 4

  Bài 125: Tổng kết chương 9

 • Upload ứng dụng lên Google Play

  Bài 173: Quảng cáo Admob - phần 1

  Bài 174: Quảng cáo Admob - phần 2

  Bài 175: Quảng cáo Admob -phần 3

  Bài 176: Dùng quảng cáo Admob (banner, full screen)

  Bài 177: Đưa app lên Google Play - phần 1

  Bài 178: Đưa app lên Google Play - phần 2

  Bài 179: Đưa app lên Google Play - phần 3

Học Online: Tại đậy

Google Driver

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí