KHÓA HOC LẬP TRÌNH ANDROID TỪ CƠ BẢN ĐẾN THÀNH THẠO

KHÓA HOC LẬP TRÌNH ANDROID TỪ CƠ BẢN ĐẾN THÀNH THẠO

KHÓA HOC LẬP TRÌNH ANDROID TỪ CƠ BẢN ĐẾN THÀNH THẠO
KHÓA HOC LẬP TRÌNH ANDROID TỪ CƠ BẢN ĐẾN THÀNH THẠO

Bạn sẽ học được gì

Có thể kiếm tiền ngay trong khi học nhờ những dự án do chính tay bạn làm.

Kiếm tiền thông qua các cách chạy quảng cáo AdMob , Aripush hay StartApp

Tự xây dựng nhóm để có thể nhận dự án outsource từ các trang Freelancer

Tìm hiểu phương thức Random; Animation và Game bằng Animation; ListView trong Android...

Xây dựng ứng dụng Clone Mp3.Zing.Vn; Webservice - Xây dựng cửa hàng bán quần áo

Xin được việc mà không cần bằng cấp với những kiến thức và kỹ năng được cung cấp

Giới thiệu khóa học

  Khóa học Lập trình Android từ cơ bản đến thành thạo cung cấp những kiến thức cần thiết về lập trình Java và các ứng dụng:

  •  Quy trình thiết kế ứng dụng Android trên Android Studio; Các đối tượng cơ bản trong Android; Đối tượng Form; Tìm hiểu về đối tượng Seekbar
  •  Xử lý các vấn đề về thời gian
  • Chạy quảng cáo Admob và Publish ứng dụng...

   Khóa học Lập trình Android từ cơ bản đến thành thạo sẽ tạo dựng một kiến thức vững chắc để học viên có thể tự vận hành các ứng dụng trên Appstore một cách nhanh chóng. Học để làm được việc chứ không chỉ là lý thuyết suông. 

   Trao kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản nhất để các bạn không bị ngỡ ngàng cũng như dễ dàng tìm ra cái gốc của vấn đề, từ đó đưa ra hướng giải quyết và phát triển; Trở thành một chuyên viên lập trình ứng dụng di động chuyên nghiệp với các ứng dụng thực tế trong khoá học.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu , hướng dẫn cài đặt và ôn tập lập trình Java

 Bài 1: Hướng dẫn download các Tool cần thiết

 Bài 2: Hướng dẫn cài đặt jdk và genymotion

 Bài 3: Hướng dẫn cài đặt eclipse và android studio

 Bài 4: Hướng dẫn tạo Project

 Bài 5: Cấu hình cho Android Studio

 Phần 2: Quy trình thiết kế ứng dụng Android trên Android Studio

 Bài 6: Tìm hiểu vòng đời của một ứng dụng Android

 Bài 7: Thiết kế và thay đổi iCON của một ứng dụng

 Bài 8: 3 Kiểu Layout thường gặp trong thiết kế giao diện Android

 Bài 9: Quy trình thiết kế ứng dụng

 Bài 10: Làm việc với đối tượng EditText và Button

 Bài 11: Vai trò của Logcat và Toast trong Debug ứng dụng

 Bài 12: Tìm hiểu Snackbar trên Android 4.0

 Phần 3: Đối tượng cơ bản trong Android

 Bài 13: Hướng dẫn ép kiểu dữ liệu

 Bài 14: Tìm hiểu onClick

 Bài 15: Code phép tính

 Bài 16: Sử dụng tài nguyên ảnh trong ứng dụng

 Bài 17: Tạo Backround

 Bài 18: Tìm hiểu đối tượng ToggleButton & Switch

 Bài 19: Lấy hình từ Server Yahoo và Facebook

 Phần 4: Tìm hiểu đối tượng Seekbar

 Bài 20: Tìm hiểu về đối tượng SeekBar

 Bài 21: Lấy hình bằng Identifier

 Bài 22: Hệ màu RGBA

 Bài 23: Bài tập ứng dụng

 Phần 5: Đối tượng Form trong Android

 Bài 24: Tìm hiểu đối tượng RadioButton

 Bài 25: Tìm hiểu đối tượng Checkbox

 Bài 26: Xây dựng ứng dụng : Phiếu đăng ký môn học

 Bài 27: Đối tượng Alert Dialog và Custom Diaglog

 Phần 6: Xử lý các vấn đề về thời gian

 Bài 28: Tìm hiểu phương thức CountDownTimer

 Bài 29: Tìm hiểu đối tượng Chronometer

 Bài 30: Tìm hiểu phương thức Timer

 Bài 31: Xây dựng ứng dụng : Pháo hoa

 Phần 7: Tìm hiểu phương thức Random

 Bài 32: Giới thiệu phương thức Random

 Bài 33: Xây dựng ứng dụng: Bốc thăm

 Bài 34: Xây dựng ứng dụng: Bài cào

 Bài 35: Xây dựng ứng dụng: Freaking Math

 Phần 8: Tìm hiểu Animation và Game bằng Animation

 Bài 36: Tìm hiểu Animation trên Android

 Bài 37: Xây dựng ứng dụng: Chiếc nón kỳ diệu

 Phần 9: Tìm hiểu ListView trong Android

 Bài 38: Tìm hiểu ListView cơ bản

 Bài 39: Ôn tập hướng đối tượng

 Bài 40: Custom Adpater

 Bài 41: Tìm hiểu thư viện Picasso

 Bài 42: Tạo Adpater

 Bài 43: Xóa dữ liệu trong ListView

 Bài 44: Tìm hiểu thư viên Dynamiclistview

 Bài 45: Thay đổi vị trí dòng

 Bài 46: Tìm kiếm dữ liệu ListView cơ bản

 Bài 47: Tìm kiếm dữ liệu ListView nâng cao

 Bài 48: Chỉnh sửa dữ liệu ListView

 Bài 49: Pull to Refresh ListView

 Phần 10: Media và Intent trong Android

 Bài 50: Di chuyển giữa các màn hình bằng Intent

 Bài 51: Tìm hiểu Action Bar

 Bài 52: Tìm hiểu Tabbar

 Bài 53: Truyền tham số giữa 2 màn hình

 Bài 54: Nhạc Local

 Bài 55: Play nhạc Local

 Bài 56: Nhạc online

 Bài 57: Play nhạc Online

 Phần 11: Xây dựng ứng dụng Clone Mp3.Zing.Vn

 Bài 58: Giới thiệu ứng dụng MP3

 Bài 59: Chuẩn bị đối tượng

 Bài 60: Truyền dữ liệu 2 màn hình

 Bài 61: Tạo hiệu ứng dĩa xoay

 Bài 62: Play nhạc

 Bài 63: Play - Pause - Next - Prev

 Bài 64: Thời gian bài hát

 Bài 65: Thay đổi thời gian bài hát

 Phần 12: Thao tác với tập tin

 Bài 66: Tìm hiểu Shared Preferences

 Bài 67: Hướng dẫn đọc file txt ngay trong ứng dụng

 Bài 68: Đọc file từ máy người dùng

 Bài 69: Tìm hiểu cách truy xuất bằng File Manager

 Phần 13: Text – Speech – Record

 Bài 70: Tìm hiểu Speech To Text

 Bài 71: Tìm hiểu Text To Speech

 Bài 72: Thực hiện việc ghi âm

 Phần 14: Tìm hiểu XML và Json

 Bài 73: Hướng dẫn đọc file XML

 Bài 74: Xử lý vấn đề với XML

 Bài 75: Tìm hiểu web view

 Bài 76: Bài tập ứng dụng

 Bài 77: Tìm hiểu về Json

 Bài 78: Json Simple

 Bài 79: Json Ads

 Bài 80: Json Pro

 Bài 81: Bài tập ứng dụng

 Phần 15: Tìm hiểu thư viện Volley

 Bài 82: Giới thiệu thư viện Volley

 Bài 83: GetString - GetJSON

 Bài 84: GetJSON

 Bài 85: GetIMG

 Phần 16: Toàn tập với SQLite

 Bài 86: Ôn tập truy vấn dữ liệu

 Bài 87: Chuẩn bị giao diện

 Bài 88: Di chuyển màn hình

 Bài 89: Tạo SQL Open Helper

 Bài 90: Them

 Bài 91: Danh sách

 Bài 92: Chuẩn bị dữ liệu sửa

 Bài 93: Sửa dữ liệu

 Bài 94: Xóa dữ liệu

 Phần 17: Webservice - Xây dựng cửa hàng bán quần áo

 Bài 95: Giới thiệu Web service

 Bài 96: Tạo database

 Bài 97: Xây dựng CSDL

 Bài 98: Xây dựng dữ liệu thể loại

 Bài 99: Quản lý dữ liệu

 Bài 100: Đổ dữ liệu menu

 Bài 101: Xây dựng dữ liệu cho ListView

 Bài 102: Quản lý sản phẩm

 Bài 103: Chi tiết sản phẩm

 Bài 104: Comment sản phẩm

Google Driver

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 8

Link full

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí