Khóa Học Làm Dự Án Thực Tế Với Angularjs, Webapi Và Entity Framework Code First

Khóa Học Làm Dự Án Thực Tế Với Angularjs, Webapi Và Entity Framework Code First

Khóa Học Làm Dự Án Thực Tế Với Angularjs, Webapi Và Entity Framework Code First
Khóa Học Làm Dự Án Thực Tế Với Angularjs, Webapi Và Entity Framework Code First

Học viên sẽ học được gì sau khi học khóa học của bạn ?

  •  Học xong có thể làm một website hoàn chỉnh từ backend đến frontend và unit test, quản lý source code chuyên nghiệp với Git và sử dụng một số design pattern

Đối tượng nên học khóa này là ai ?

  •  Các bạn có định hướng Lập trình Website theo công nghệ .Net

Những yêu cầu trước khi học khóa học này ?

  •  Các bạn có kiến thức cơ bản về Web, C#, ASP.NET và Javascript

Giới thiệu về khóa học

Đây không đơn thuần là khóa học giúp các bạn làm dự án hay làm project thực tế mà nó còn bao gồm các kiến thức và kỹ năng giúp các bạn làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công ty phần mềm. Để giúp các bạn không bị lạc lõng trong giai đoạn đầu bước vào nghề lập trình, mình đã thiết kế lên khóa học này dựa trên các kinh nghiệm và kỹ năng được đúc kết trong quá trình học tập và làm việc qua các dự án và công ty khác nhau.

Ngoài kiến thức phổ quát về công nghệ đến các kiến thức chuyên sâu về .NET mà mình muốn truyền đạt lại cho các bạn. Khóa học cũng sẽ giúp các bạn có thêm các kỹ năng như quản lý source code với Git, Unit testing, phân tích thiết kế code và cơ sở dữ liệu. Đưa các giải pháp cho các vấn đề khác nhau mà chúng ta gặp trong dự án.

Với một khóa học tổng hợp và chuyên sâu các kỹ năng cần thiết để làm dự án các bạn được học cả backend với C#, Entity Framework, các design pattern đồng thời cả những kiến thức frontend như Jquery, AngularJs. Ngoài ra mình cũng sẽ nói thêm về SQL Server cho các bạn còn chưa có nhiền kinh nghiệm và kiến thức về nó.

Với mong muốn tạo ra giá trị cao nhất cho các bạn khi tham gia khóa học này, mình đã cố gắng đưa những best practices vào dự án giúp các bạn dễ dàng thích nghi với môi trường công việc, dễ dàng mở rộng cũng như đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng trong tương lai.

Đề cương khóa học

CHƯƠNG I: Phần backend – server side sử dụng Entity Framwork, Repository, Unit Of Work, IoC

 Source code và slide khóa học ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS

 Bài 1: Giới thiệu về dự án và công nghệ

 Bài 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu theo chức năng dự án

 Bài 3: Dựng cấu trúc dự án thực tế

 Bài 4: Cách sử dụng Git và Source Tree để quản lý source code dự án.

 Bài 5: Xây dựng tầng Domain Entities cho dự án

 Bài 6: Thiết kế class cho phần Entity framwork Code First

 Bài 7: Triển khai Repository và Unit Of Work cho Data Access Layer

 Bài 8: Triển khai phần Service xử lý business logic cho dự án

 Bài 9: Hoàn thiện tầng service và viết thêm phương thức ngoài Repository

 Bài 10: Unit testing cho phần service và repository

 Bài 11: Triển khai Web API để tạo Resfull API

 Bài 12: Cách tổ chức project web và viết Web API

 Bài 13: Sử dụng Autofac để triển khai Dependency Injection trong dự án

 Bài 14: Sử dụng Automapper để map giá trị hai đối tượng.

 Bài 15: Tích hợp ASP.NET Identity cho phần chứng thực người dùng

CHƯƠNG II: Phần frontend sử dụng AngularJS, Web API

 Bài 16: Tổng quan về AngularJS và cách cài đặt sử dụng Bower

 Bài 17: Khái niệm và cách sử dụng Controller và view trong AngularJS

 Bài 18: Khái niệm và cách sử dụng scope và rootScope

 Bài 19: Services trong AngularJS

 Bài 20: Directives trong AngularJS

 Bài 21: Dựng cấu trúc phần quản trị với Single Page Application sử dụng AngularJS

 Bài 22: Triển khai cơ chế routing cho SPA bằng Angular UI Router

 Bài 23: Cách binding dữ liệu từ WebAPI ra bảng trong HTML bằng AngularJS

 Bài 24: Sử filter trong AngularJS

 Bài 25: Sử dụng directive để tạo phân trang cho list

 Bài 26: Tìm kiếm dữliệu trong bảng bằng AngularJS

 Bài 27: Triển khai service thông báo cho người dùng

 Bài 28: Thêm mới dữ liệu và Validate Form

 Bài 29: Cập nhật dữ liệu sử dụng phương thức PUT

 Bài 30: Validate form trong AngularJS

 Bài 31: Xóa dữ liệu sử dụng AngularJS

 Bài 32: Xóa nhiều bản ghi trong AngularJS

 Bài 33: Cách nhúng CK Editor trong phần nội dung

 Bài 34: Cách nhúng CKFinder cho quản lý ảnh

 Bài 35: Quản lý tag cho từng sản phẩm

 Bài 36: Quản lý nhiều ảnh cho sản phẩm

 Bài 37: Tạo Form Đăng nhập cho người Quản trị

 Bài 38: Đăng nhập trang quản trị sử dụng ASP.NET Identity

 Bài 39: Bổ túc kiến thức về GIT, SoureTree và Github Extension for Visual Studio

CHƯƠNG III: Phần trang khách hàng sử dụng ASP.NET MVC 5

 Bài 40: Ghép giao diện HTML vào file Master layout cho project Web

 Bài 41: Binding các thành phần dùng chung sử dụng PartialView

 Bài 42: Binding slide và sản phẩm trên trang chủ

 Bài 43: Sử dụng RouteConfig để tạo Friendly URL (Link thân thiện SEO)

 Bài 44: Tạo trang danh sách sản phẩm và phân trang

 Bài 45: Sắp xếp sản phẩm trong danh sách theo điều kiện

 Bài 46: Tạo trang tìm kiếm sản phẩm với chức năng Autocomplete

 Bài 47: Tạo trang chi tiết sản phẩm và hiển thị sản phẩm liên quan

 Bài 48: Tạo trang danh sách sản phẩm theo tag

 Bài 49: Tạo trang giới thiệu sử dụng page

 Bài 50: Sử dụng output cache trong ASP.NET MVC

 Bài 51: Tạo trang liên hệ và sử dụng Google Map API

 Bài 52: Gửi phản hồi và Gửi mail trong ASP.NET sử dụng SMTP

 Bài 53: Tạo trang đăng ký thành viên và sử dụng Captcha

 Bài 54: Đăng nhập trong ASP.NET MVC với ASP.NET Identity

 Bài 55: Tạo trang giỏ hàng trong ASP.NET –Phần 1

 Bài 56: Tạo trang giỏ hàng trong ASP.NET - Phần 2

 Bài 57: Quản lý user, phân quyền cho user sử dụng ASP.NET Identity

 Bài 58: Thống kê doanh thu và vẽbiểu đồ sử dụng Store Procedure trong Code First

 Bài 59: Bổ túc kiến thức về Entity Framework

 Bài 60: Các kỹ thuật tăng cường SEO cho website của bạn

 Bài 61: Các lỗi thường gặp và cách khắc phục

 Bài 62: Trả lời câu hỏi của học viên và giải thích về dự án

 Bài 63: Cách đóng gói dự án và publish lên hosting

 Bài 64: Tâm sự và chia sẻ về nghề nghiệp

 Bài 65: Tích hợp thanh toán qua ngân lượng

 Bài 66: Đăng nhập với Facebook và Google

 Bài 67: Tổng hợp fix lỗi lần 1

 Bài 68: Bổ sung tính năng lần 1

 Bài 69: Upload và nhập dữ liệu từ Excel

 Bài 70: Xuất dữ liệu ra Excel và PDF

Học Online: Tại đây

Google Driver

BÀI 1 ĐẾN 15

BÀI 16 ĐẾN 30

BÀI 31 ĐẾN 45

BÀI 46 ĐẾN 60

Source code và slide

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí