Khóa Học Làm Chủ Unity Từ Đầu Bằng Cách Xây Dựng 6 Game Với Đầy Đủ Tính Năng

Khóa Học Làm Chủ Unity Từ Đầu Bằng Cách Xây Dựng 6 Game Với Đầy Đủ Tính Năng

Khóa Học Làm Chủ Unity Từ Đầu Bằng Cách Xây Dựng 6 Game Với Đầy Đủ Tính Năng
Khóa Học Làm Chủ Unity Từ Đầu Bằng Cách Xây Dựng 6 Game Với Đầy Đủ Tính Năng

Tìm hiểu cách lập kế hoạch, thiết kế, tạo và xuất bản trò chơi của bạn trên bất kỳ nền tảng nào bằng Unity Game Engine.

Bạn sẽ học được gì
 

 • + Giao diện Unity.
 • + Lập trình C# cơ bản.
 • + Lập trình C# mức trung cấp.
 • + Lập trình C# nâng cao.
 • + Importing And Organizing Assets.
 •  
 • + Slicing Sprites.
 • + Animating Sprites.
 • + Tìm hiểu cách sử dụng hệ thống Unitys New UI.
 •  
 • + Creating Menus.
 • + Creating Loading Screen.
 • + Creating Cool Animations.
 • + Hiểu và sử dụng hệ thống vật lý Unitys.
 • + Lưu dữ liệu trò chơi bằng cách sử dụng Binary Input/Output.
 • + Creating Character And Level Select Menu.
 • + Creating Character And Level Lock Unlock System.
 • + Using Game Controllers To Control The Workflow Of Your Game.
 • + Play Music In Your Game.
 • + Create In-App Purchase To Sell Virtual Items To Your User.
 • + Implement Social Media In Your Game(Facebook and Tweeter).
 • + Share On Facebook From Your Game.
 • + Create Share On Facebook Earn Virtual Item System In Your Game.
 • + Implement Interstitial Ads.
 • + Implement Video Ads.
 • + Create A Watch Video Earn Virtual Item System In Your Game.
 • + Implement Google Leaderboards And Achievements In Your Game.
 • + Learn How To Support Multiple Screen Resolutions.
 • + Learn How To Submit Your Game On Google Play Store.

Tên khóa học: Master Unity By Building 6 Fully Featured Games From Scratch.

Part 1: Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Part 2: Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Part 3: Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Part 4: Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

PHẦN MỀM XEM VIDEO SUB

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí