Khóa học Làm 5 dự án website để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp

Khóa học Làm 5 dự án website để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp

Khóa học Làm 5 dự án website để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp
Khóa học Làm 5 dự án website để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp

Bạn sẽ học được gì

Hiểu rõ về cách lập trình frontend, ứng dụng HTML5/CSS3/JQUERY xây dựng các ứng dụng web có UI/UX cao

Biết cách xây dựng và thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu trữ hệ thống thông tin cho 1 ứng dụng web.

Xây dựng 1 backend để quản lý dữ liệu web theo mô hình MVC của các framework nổi tiếng bằng ngôn ngữ lập trình PHP

Hiểu quy trình thiết kế và xây dựng 1 dự án startup bằng website, khả năng tự lên ý tưởng, thiết kế, lập trình và triển khai dự án startup đó

Giới thiệu khóa học

  Trên thế giới hiện tại có hơn 4 tỉ trang web, mỗi ngày có hơn 1000 website mới ra đời và có xu hướng ngày càng tăng khi mà  mọi lĩnh vực, mọi thành phần, ngành nghề, cá nhân hay tổ chức đều có nhu cầu xây dựng website cho riêng mình.  Để có thể làm được 1 website đẹp, chuyên nghiệp cần có kiến thức về lập trình nói riêng và kỹ năng về công nghệ thông tin nói chung. 

  Hiện tại có rất nhiều khóa đào tạo lập trình website với cách đào tạo truyền thống (giảng viên truyền đạt toàn bộ kiến thức nền tảng, sau đó học viên tự ứng dụng vào trong thực tế).  Tuy nhiên không phải học viên nào cũng có thể hiểu được hết tất cả các lý thuyết nền tảng và kỹ năng của 1 ngôn ngữ lập trình;  khi bắt tay vào xây dựng 1 dự án thực tế thì học viên sẽ không biết bắt đầu từ đâu và sẽ làm như thế nào, dẫn đến học viên rất hay nản khi học lập trình. 

 Từ thực trạng trên, khóa học "Làm 5 dự án website để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp" sẽ tiếp cận theo hướng dạy học theo tình huống, giảng viên sẽ hướng dẫn từ cơ bản đến chuyên sâu (step by step) cách để làm 5 dự án startup về website liên quan đến 5 kỹ năng mà người lập trình viên phải có bao gồm:

  • Dự án 1: kỹ năng cắt HTML/CSS từ file PSD
  • Dự án 2: kỹ năng lập trình responsive & hiệu ứng 3D của CSS3
  • Dự án 3: kỹ năng lập trình JQuery, drag and drop & animation trên web
  • Dự án 4: kỹ năng về thiết kế CSDL MySQL và lập trình PHP theo mô hình MVC
  • Dự án 5: kỹ năng về sử dụng framework trong lập trình PHP để xây dựng ứng dụng web

 Trong video bài giảng để làm 5 dự án startup này thì giảng viên có lồng ghép kiến thức lý thuyết nền tảng kết hợp với hướng dẫn kỹ năng từng bước rõ ràng để giúp học viên học và làm theo được sản phẩm đề ra. Sau khi tự tay làm ra được sản phẩm, học viên sẽ thích thú và tự hiểu được kiến thức,  lý thuyết lập trình theo cách của mình. Từ đó tạo ra động lực và niềm đam mê giúp học viên sẽ tiến xa hơn trong lĩnh vực lập trình.

Nội dung khóa học

 Phần 1: LONDON TOURIST - Kỹ năng cắt HTML/CSS từ file PSD

 Bài 1: Giới thiệu & phân tích dự án LONDON TOURIST

 Bài 2: Phân chia các vùng và cắt hình ảnh từ file PSD

 Bài 3: Cài đặt HTML5/CSS3 cho vùng header

 Bài 4: Cài đặt HTML5/CSS3 cho vùng content

 Bài 5: Cài đặt HTML5/CSS3 cho vùng footer

 Phần 2: JS BACH COLLECTION - Kỹ năng lập trình responsive & hiệu ứng 3D trong CSS3

 Bài 6: Giới thiệu & phân tích dự án JS Bach Collection

 Bài 7: Lập trình vùng Top header

 Bài 8: Lập trình vùng Menu top

 Bài 9: Lập trình vùng Top category

 Bài 10: Lập trình vùng Logo & thanh Search

 Bài 11: Lập trình responsive cho vùng Header

 Bài 12: Lập trình vùng Breadcrums

 Bài 13: Lập trình button Add to Cart

 Bài 14: Lập trình vùng Main Article

 Bài 15: Lập trình vùng Disc Cover

 Bài 16: Lập trình Transform text ONSALE

 Bài 17: Lập trình xoay 3D Album content

 Bài 18: Lập trình vùng Previews

 Bài 19: Lập trình vùng Top Reviews

 Bài 20: Lập trình vùng Album right

 Bài 21: Lập trình vùng Recommends

 Bài 22: Lập trình vùng bottom menu

 Bài 23: Lập trình menu Back to Top

 Phần 3: CAR DEALER - Kỹ năng lập trình JQuery, drag and drop & animation trên web

 Bài 24: Giới thiệu & phân tích dự án Car Dealer

 Bài 25: Coding HTML/CSS cho các vùng Porsche, Volkswagen, Audi, BMW

 Bài 26: Coding HTML/CSS cho các vùng Cashier, Exit và Waiting list

 Bài 27: Lập trình Jquery bắt sự kiện kéo thả Drag and Drop

 Bài 28: Lập trình Jquery chức năng New Client bổ sung vào hàng đợi

 Bài 29: Lập trình Jquery Drag and Drop client into Car holder

 Bài 30: Lập trình Jquery tương tác vùng EXIT

 Bài 31: Lập trình Jquery tương tác vùng Cashier

 Bài 32: Lập trình Jquery các chức năng tương tác nâng cao

 Phần 4: RESTAURANT RATING - Kỹ năng về thiết kế CSDL MySQL và lập trình PHP theo mô hình MVC

 Bài 33: Tổng quan về lập trình PHP hướng đối tượng

 Bài 34: Cài đặt 1 website áp dụng mô hình MVC

 Bài 35: Môi trường và công cụ để lập trình PHP & MySQL

 Bài 36: Giới thiệu & phân tích dự án Restaurant Rating

 Bài 37: Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL

 Bài 38: Tạo cấu trúc code PHP, tách header, footer, tạo VIEW

 Bài 39: Lập trình file config.php và tầng kết nối CSDL database.php

 Bài 40: Lập trình các class Model và View

 Bài 41: Lập trình class BaseController

 Bài 42: Lập trình HomeController và htaccess

 Bài 43: Cài đặt hiển thị danh sách menu & category

 Bài 44: Cài đặt chức năng Rating

 Bài 45: Cách thức debug chạy từng bước để tìm lỗi trong PHP

 Bài 46: Lập trình chức năng Menu Detail

 Bài 47: Lập trình tích hợp trang danh sách và trang detail

 Bài 48: Lập trình chức năng Write RSS

 Bài 49: Review và test từng chức năng

 Bài 50: Khảo sát tính an toàn và các tính năng bảo mật cần có của 1 website

 Bài 51: Lập trình tính năng Captcha để bảo mật trang web

 Bài 52: Test tính năng Captcha và dò lỗi bảo mật của trang web

 Bài 53: Review code và test tích hợp toàn bộ chức năng của website

 Phần 5: VEHICLE TRANSPORT - Kỹ năng về sử dụng framework trong lập trình PHP để xây dựng ứng dụng web

 Bài 54: Giới thiệu & phân tích dự án The Vehicle transport in Leipzig

 Bài 55: Giới thiệu tổng quan về Framework Yii, môi trường và cách cài đặt

 Bài 56: Import database và cấu hình htaccess để chạy Friendly URL

 Bài 57: Config main.php và genarate model & view sử dụng Gii

 Bài 58: Lập trình trang chủ tách header/ footer

 Bài 59: Lập trình chức năng Authenticate để đăng nhập trong Yii

 Bài 60: Cài đặt chức năng Create LINE và List LINE

 Bài 61: Sử dụng các widget trong Yii để cài đặt Line detail

 Bài 62: Cài đặt chức năng Line station Start/End

 Bài 63: Áp dụng kỹ thuật AJAX trong Yii vào Line station

 Bài 64: Cài đặt chức năng Station

 Bài 65: Cách debug và sửa lỗi trong Yii

Học Online: Tại đây

Fshare   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Link Dự phòng: Part 1   |   Part 2

4share.io ( Tốc độ cao ): Part 1  |   Part 2

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí